Actualizat: 20 November 2017 ::: 5:16:24 PM

Formular de căutare

Promovare internă

DenumireTip funcție CompartimentulData concursAnunț concurs
Promovare în clasă a funcționarilor publici Funcție publică Primăria orașului Popești-Leordeni. 24.10.2017 Descarcă
Promovare în grad imediat superior Funcție publică de execuție de inspector, consilier juridic, referent Serviciul Control, Inspecție Fiscală și Executare Silită;
Serviciul Administrație Publică, Juridic și Autoritate Tutelară;
Serviciul Registrul Agricol, Fond Funciar și Cadastru;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor;
Compartimentul Stare Civilă.
23.10.2017 Descarcă
Promovare în treapta imediat superioră Personal contractual Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat 13.07.2017 Descarcă
Promovare în grad imediat superior Funcție publică de execuție de inspector Compartimentul Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare 27.01.2017 Descarcă