Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:09:59 PM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 31.01.2017

Incheiat azi 31.01.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.21/26.01.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Filip Iacob - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotelor de carburanti pentru autovehiculele Dacia Duster IF 11 PPL si Dacia Duster IF 12 PPL, aflate in dotarea parcului auto al Directiei Politiei Locale - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotelor de carburanti pentru autoutilitara de 2,2 tone IF 18 PPL aflate in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
5. Diverse.

Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 16 voturi pentru si 2 abtineri ( Neamtu T si Radu I). La sedinta participa si domnul primar Petre Iacob. Se da citire ordinii de zi.
Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la contractul de asociere nr.646/15.01.2007 - initiator Primar Petre Iacob.
Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Popesti Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
Se supune la vot ordinea de zi suplimentata cu cele doua proiecte : unanimitate de voturi.
Se trece la dezbateri.
1 - Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Filip Iacob - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
2 - Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotelor de carburanti pentru autovehiculele Dacia Duster IF 11 PPL si Dacia Duster IF 12 PPL, aflate in dotarea parcului auto al Directiei Politiei Locale - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
3 - Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotelor de carburanti pentru autoutilitara de 2,2 tone IF 18 PPL aflate in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

4 - Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 17 voturi pentru si (una) abtinere ( Afronie Alin).
5 - Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la contractul de asociere nr.646/15.01.2007 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 16 voturi pentru si 2 abtineri (Ion Alexandru si Afronie Alin).
6 - Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Popesti Leordeni - initiator Primar Petre Iacob
Se da citire documentatiei si a adreselor din partea scolilor nr.2537/30.01.2017, 2497/27.01.2017 si 2689/30.01.2017 cu propunere de acordare diferentiata a cuantumului de burse. Se supune la vot propunerea de burse diferentiate. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
7 - Diverse.
Adresele nr.840/11.01.2017 a Sc. Gimnaziale Ioan Badescu, nr.780/10.01.2017 a Sc. Gimnaziale nr.3, nr.1167/16.01.2017 a Liceului Teoretic ,,Radu Popescu" privind avizarea proiectului - plan de scolarizare 2017-2018. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local avizeaza favorabil proiectul plan de scolarizare 2017-2018
Adresa nr.2278/26.01.2017 a Gradinitei Rose Garden Kids privind avizarea gradinitei pentru reteaua scolara 2016-2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local avizeaza favorabil propunerea privind reteaua scolara.
Solicitarea inregistrata cu nr.43035/29.12.2016 a SC Maximus HR SRL privind aplicarea unui numar de 4 reclame publicitare pe statiile de autobus, pentru o perioada de 1 an. Se da citire documentatiei. Consiliul local o transmite DADPP pentru clarificarea regimului juridic al cabinelor (statiilor).
Solicitarea nr.2824/31.01.2017 a echipei de rugby ,,Arlechinii Bucuresti" privind propunerea de colaborare sau de inchiriere a terenului de fotbal. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: 0 (zero) voturi pentru, 0 (zero) abtineri si 18 voturi impotriva.
Solicitarea nr.354/05.01.2017 a Ciotoianu Grigore P.F.A privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 3 mp pentru comercializare martisoare. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
Solicitarea nr.2161/26.01.2017 a P.F.A Pantazica Niculae privind ocuparea temporara a unei suprafete de 3 mp - domeniul public, in perioada 01.03.2017 - 01.06.2017, in vederea desfasurarii activitatii de comert. Se da citire documentatiei . Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat de lucrarile privind trama stradala.
Solicitarea S.C Noble Park S.R.L privind ocuparea temporara a unei suprafete de 4 mp - domeniul public pentru comercializare martisoare. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
Solicitarea d-lui Gunciu Roberto Florentin privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp pentru comercializare martisoare. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
Solicitarea nr.95/04.01.2017 a I.I Raducescu Mihai privind ocuparea temporara a unei suprafete de 6 mp - domeniul public, in perioada 27.02.2017 - 31.05.2017. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat de lucrarile privind trama stradala.
Solicitarea Gradinitei Inima lui Isus privind avizarea includerii in reteaua scolara a localitatii. Se da citire. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul Local avizeaza favorabil.
Solicitarea nr.549/09.01.2017 a PFA Stoicescu Elena privind ocuparea temporara a unei suprafete de 1,5 mp - domeniul public. Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat de lucrarile privind trama stradala.
Solicitarea nr.1915/25.01.2017 a SC Leo & Ricardo SRL privind ocuparea temporara a unei suprafete de 6 mp - domeniul public in perioada 01.02.2017 - 31.12.2017. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat de lucrarile privind trama stradala.
Adresele nr.2690/30.01.2017 a Scolii Gimnaziale ,,Ioan Badescu" si a Scolii Gimnaziale nr.3 privind introducerea in bugetul local al orasului Popesti Leordeni a unei sume pentru achitarea unei tabere scolare pentru elevii care obtin premiul I la sfarsitul anului scolar. Se da citire adreselor Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se vor transmite si la Directia Economica.
Adresele nr.2496/27.01.2017 si nr.2535/30.01.2017 a Liceului Teoretic si Scolii Gimnaziale nr.3, prin care solicita decontarea integrala a transportului. Se da citire adreselor. Conform Hotararii nr.569/2015 procedura este clara. Se va transmite raspuns.
Adresa nr.2039/25.01.2017 SC Perform Center Bucuresti privind oferta pentru workshopul cu tema ,,Bazele administratiei publice, strategii, proiecte si comunicare institutionala". Se da citire adresei. Se supune la vot participarea consilierilor locali la curs: unanimitate voturi pentru. Pentru procedura se va transmite la R.U. sa demareze actiunea de alocare buget si aprobare participare.
Domnul consilier Dogaru Ion are cuvantul: mentionez ca problema noastra este ca nu se tin aceste sedinte pe comisii in care pot fi chemati sefii de serviciu pentru clarificari, lamuriri, e.t.c asa cum se proceda odata. Il rugam pe domnul primar sa facem o sedinta cu toate comisiile in care vor fi invitati sefii de serviciu pentru proiectele, cum ar fi: de buget, investitii, etc sau sa participe la sedintele consiliului.
Domnul consilier Alexandru Ion are cuvantul: am cautat pe site PUG-ul orasului si am gasit doar o parte, lipsesc anumite parti. Cum studiez acest PUG?
Poti veni maine la primarie si vei vorbi cu doamna architect sef sau va fi invitata la sedinta.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SUTRU PAVEL

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA