Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:57:35 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 21.02.2017

Incheiat azi 21.02.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.53/15.02.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Neamtu Titi Nicolae - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Serban Ionut - initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voicu Laurentiu Claudiu - initiator Primar Petre Iacob
4. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladire si teren aflate in proprietatea/coproprietatea persoanelor care au calitatea de luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, prevazute in Legea nr. 341/2004 - initiator Primar Petre Iacob.
6. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburant pentru tractor cu remorca T1-ZETOR, aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat - initiator Primar Petre Iacob.
7. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social au obligatia de a presta lunar activitati in folosul comunitatii - initiator Primar Petre Iacob.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant de stat din orasul Popesti-Leordeni pentru anul scolar 2017-2018 - initiator Primar Petre Iacob.
9. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza a activitatii desfasurate de catre functionarii din cadrul serviciului Registru Agricol si Cadastru in perioada 2012-2014 - initiator Primar Petre Iacob.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan si construire locuinte insiruite P+2E si functiuni complementare, amenajare circulatii si spatii verzi, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan si construire locuinte P+2E, bransamente, imprejmuire teren, utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
12. Diverse.
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire ordinii de zi.
Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotarare privind modificarea art.1 al HCL nr.89/28.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan si construire locuinta individuala P+2E, anexe si utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru. Se supune la vot ordinea de zi: unanimitate voturi pentru. Se trece la dezbateri.
1 - Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Neamtu Titi Nicolae - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

2 - Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Serban Ionut - initiator Primar Petre Iacob.
Domnul presedinte propune suspendarea sedintei pentru 15 minute, pentru ca, comisia de validare constituita prin HCL nr.49/22.06.2016 sa procedeze la analizarea documentatiei privind validarea mandatelor de consilier local ale domnilor: Serban Ionut si Voicu Laurentiu Claudiu. Se reiau lucrarile sedintei Consiliului Local. Domnul presedinte da citire documentatiei proiectului si a procesului verbal nr.5833/21.02.2017 al comisiei de validare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

3 - Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voicu Laurentiu Claudiu - initiator Primar Petre Iacob.
Domnul presedinte da citire documentatiei proiectului si a procesului verbal nr.5836/21.03.2017 al comisiei de validare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

4 - Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 14 voturi pentru, 1 (una) abtinere (Voicu Laurentiu) si 1 (unu) vot impotriva.

5 - Proiect de hotarare privind privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladire si teren aflate in proprietatea/coproprietatea persoanelor care au calitatea de luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, prevazute in Legea nr. 341/2004 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Domnul presedinte anunta modificarea proiectului in sensul introducerii si a mijloacelor de transport. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

6 - Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburant pentru tractor cu remorca T1-ZETOR, aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

7 - Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social au obligatia de a presta lunar activitati in folosul comunitatii - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

8 - Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant de stat din orasul Popesti-Leordeni pentru anul scolar 2017-2018 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

9 - Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza a activitatii desfasurate de catre functionarii din cadrul serviciului Registru Agricol si Cadastru in perioada 2012-2014 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

10 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan si construire locuinte insiruite P+2E si functiuni complementare, amenajare circulatii si spatii verzi, anexe si utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

11 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan si construire locuinte P+2E , bransamente , imprejmuire teren, utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 (una) abtinere (Dogaru Ion).

12 - Proiect de hotarare privind modificarea art.1 al HCL nr.89/28.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan si construire locuinta individuala P+2E, anexe si utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

13 - Diverse.
* Solicitarea nr.3451/06.02.2017 a SC Diamond's Elyas SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 6 mp, in perioada 20.02 - 09.03.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.5828/21.02.2017 a d-nei Cirnici Julieta privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 4 mp, in perioada 1 - 10.03.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.3706/07.02.2017 a Maria Radu Marian PFA privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp, in perioada 12.02 - 20.03.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.3707/07.02.2017 a Maria Radu Marian PFA privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp, in perioada 14.02 - 14.08.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.4960/15.02.2017 a d-lui Burtan Alexandru Gabriel privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 10 mp, in perioada 21.02 - 31.12.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.4134/09.02.2017 a SC Flowers By Danisim SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 15 mp, in perioada 21.02 - 30.11.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.5613/20.02.2017 a SC Plemarcon SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 10 mp, in perioada 22.02 - 30.11.2017. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarile nr.35109/19.10.2016 si 38048/21.11.2016 a SC Silflor & Move Impex SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 1 mp. Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
* Solicitarea nr.4784/14.02.2017 a Societatii RCS&RDS SA privind disponibilitatea punerii la dispozitie a unei suprafete de 30 mp pentru deschiderea unui punct de lucru de tip Infochiosc.
Se da citire solicitarii. Conform schitei, pe terenul propus este amenajat parc. Se va returna documentatia la DADPP.
* Adresa nr.3746/07.02.2017 a SC VITAL BLUEAQUA SRL. Consiliul Local a luat act.
* Se da citire adresei nr.3953/08.02.2017 a SC VITAL BLUEAQUA SRL. Consiliul Local a luat act.
Domnul Paun Adrian va fi invitat la sedinta Consiliului Local pentru discutii.
Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SUTRU PAVEL

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA