Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:56:15 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 19.04.2017

Incheiat azi 19.04.2017 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr. 31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.108/13.04.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind acordarea avizului necesar pentru Aprobarea Planului de Mobilitatea Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului-verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se da citire ordinii de zi. Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordini de zi cu:
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza, verificare si stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin incheierea si executarea contractului de Administrare nr.6602/04.06.2001 si a Actului Aditional nr.1/31.05.2002 - initiator Primar Petre Iacob .
3. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentata: umanitate voturi pentru. Se trece la dezbateri.
1. PH privind acordarea avizului necesar pentru Aprobarea Planului de Mobilitatea Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza, verificare si stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin incheierea si executarea contractului de Administrare nr.6602/04.06.2001 si a Actului Aditional nr.1/31.05.2002 - initiator Primar Petre Iacob .
Se da citire documentatiei.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
3. Diverse.
- Solicitare PFA Badea Adriana privind ocuparea temporara a domeniului public la suprafata de 6mp situata in str. Oituz f. n. pentru perioada 07.04.-31.12.2017, in vederea comercializarii florilor, plantelor si semintelor.
Se da citire documentatiei.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 11 voturi pentru si 3 impotriva (Ion Alexandru, Afronie Nicolae, Voicu Claudiu).
Consiliului Local acorda aviz favorabil.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA