Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:57:48 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 18.10.2016

Incheiat azi 18.10.2016 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.326/12.10.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al orasului Popesti-Leordeni-initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru microbuzul scolar Opel Movano IF 05 PPL aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat-initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.86/2011 pentru aprobarea reglementarilor privind restrictionarea tonajului la maxim 7,5 tone, interzicerea parcarii autovehiculelor a caror masa depaseste 7,5 tone pe drumurile publice (carosabil, trotuar) restrictii privind limitarea de viteza pe strazile din orasul Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Ansamblu Locuinte Colective Rhmax=S+P+4E+5E Retras si Functiuni Complementare, Amenajare Circulatii, Parcari Subterane, Anexe si Utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila livrata si canalizare din orasul Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob.
6. Proiect de hotarare privind acceptarea renuntarii de catre SC Viscofil Sa la dreptul de proprietate pentru imobilul teren in suprafata de 654 mp NC 103971, in favoarea orasului Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire ordinii de zi. Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea cu punctul 7 - Diverse. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire procesului-verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al orasului Popesti-Leordeni-initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru microbuzul scolar Opel Movano IF 05 PPL aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat-initiator Primar Petre Iacob
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.86/2011 pentru aprobarea reglementarilor privind restrictionarea tonajului la maxim 7,5 tone, interzicerea parcarii autovehiculelor a caror masa depaseste 7,5 tone pe drumurile publice (carosabil, trotuar) restrictii privind limitarea de viteza pe strazile din orasul Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 17 voturi pentru si 1 (una) abtinere (Dogaru Ion).
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Ansamblu Locuinte Colective Rhmax=S+P+4E+5E Retras si Functiuni Complementare, Amenajare Circulatii, Parcari Subterane, Anexe si Utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. La acest proiect de hotarare comisiile nr.3 si nr.4 au emis aviz negativ, deoarece nu pot fi asigurate la nivel optim utilitatile si vor fi probleme mari. Se supune la vot: 3 voturi pentru (Tudor Dorel, Niculae Anton, Ion Alexandru) si 15 abtineri.
5. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila livrata si canalizare din orasul Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 10 voturi pentru, 3 abtineri (Tudor Dorel, Niculae Anton, Cazacu Adriana) si 5 voturi impotriva (Dogaru Ion, Filip Iacob, Radu Iosif, Afronie Nicolae Alin, Alexandru Ion)
6. Proiect de hotarare privind acceptarea renuntarii de catre SC Viscofil Sa la dreptul de proprietate pentru imobilul teren in suprafata de 654 mp NC 103971, in favoarea orasului Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob
Se da citire documentatiei. Propunere imputernicire reprezentant Consiliului local pentru finalizarea demersurilor privind transferal proprietatii: consilierul juridic Neagu Aurel.. Nu mai sunt propuneri.. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
7. Diverse.
Solicitarea nr.33710/05.10.2016 a SC Andalex Frukt SRL privind ocuparea temporara a unei suprafete de 10 mp domeniul public in perioada 10.10.2016 - 30.11.2016
Se da citire solicitarii. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA