Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:56:55 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 18.05.2017

Incheiat azi 18.05.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.142/11.05.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan a terenului in vederea construirii de locuinte max. P+2E" - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul,, Introducere in intravilan in vederea amplasarii statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice Hmax= 30m, amenajare circulatii, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul,, Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii de locuinte Ds+P+4E+5R si functiuni complementare , anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal pentru obiectivul,, Ansamblu hale productie-depozitare, prestari servicii, spatii administrative amenajare circulatii, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul,, Introducere in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale P+1E+M, amenajare circulatii, anexe si utilitati - initiator Primar Petre Iacob.
6. Proiect de hotarare privind acceptarea unui contract de sponsorizare din partea firmei SC STEEL BUSINESS PROFILES SRL, pentru materiale de constructii - initiator Primar Petre Iacob.
7. Diverse.
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire ordinii de zi.
Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
7 -Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza si verificare pentru obiectivele de investitii de la punctele 5), 6), 7) si 8) din decizia nr.37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
8 -Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr.1/31.01.2012, nr.12/27.02.2012, nr.13/27.02.2012 si nr.26/28.03.2012 - initiator Primar Petre Iacob.
9 - Proiect de hotarare privind delegarea serviciului public de transport pe raza orasului Popesti-Leordeni catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti - initiator Primar Petre Iacob.
10 -Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara pentru transport public Bucuresti - Ilfov - initiator Primar Petre Iacob
11 -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii ansamblu locuinte colective S+P+5E, functiuni complementare, amenajare circulatii, anexe si utilitati"- initiator Primar Petre Iacob

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentata: 15 voturi pentru si 1 (unu) voturi impotriva (Alexandru Ion).
Ordinea de zi se numeroteaza in continuare, astfel incat punctul 7 Diverse va deveni puncul 12.
Se trece la dezbateri.
Punctul 1: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 2: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 14 voturi pentru si 2 voturi impotriva (Alexandru Ion si Voicu Claudiu).
Punctul 3: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 13 voturi pentru si 3 voturi impotriva (Radu Iosif, Dogaru Ion si Afronie Alin).
Punctul 4: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 5: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 6: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 7: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 (una) abtinere (Alexandru Ion).
Punctul 8: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 (una) abtinere (Alexandru Ion).
Punctul 9: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 (una) abtinere (Alexandru Ion).
Punctul 10: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 11: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 (una) abtinere (Alexandru Ion).
Punctul 12: Diverse.
Raportul comisiei de analiza, verificare si stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin incheierea si executarea contractului de administrare nr.6602/04.06.2001 si a actului aditional nr.1/31.05.2002, inregistrat sub nr.16051/05.05.2017. Se da citire. Consiliul Local a luat act de raport.
Solicitarea SC Passiflora Shop SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 6 mp conform schitei, in perioada 01.06 - 31.12.2017. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 (una) voturi impotriva (Alexandru Ion). Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat.
Solicitarea domnului Gheorghe Ion privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp domeniu public in statia RATB, perioada mai - noiembrie 2017 pentru comercializare fructe. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 12 voturi pentru si 4 voturi impotriva (Alexandru I, Afronie Al, Claudiu V si Radu I). Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat.
Solicitarea societatii Pepsico Romania, Fabrica Star Foods privind ocuparea temporara a domeniului public pentru o suprafata de 15 mp, pentru amplasarea unei rulote in scopul promovarii societatii si recrutare forta de munca din oras. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
Solicitarea nr.16381/09.05.2017 a II Tosie Geanina privind ocuparea temporara a domeniului, in suprafata de 10 mp domeniul public pentru activitatea comert ambulant. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 11 voturi pentru si 5 voturi impotriva. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat.
Solicitarea nr.16327/09.05.2017 a II Nita Irina privind ocuparea temporara a domeniului in suprafata de 5 mp, in perioada 07.06 - 31.10.2017 pe strada Leordeni colt cu Pogoanele. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 14 voturi pentru si 2 voturi impotriva (Afronie Alin si Claudiu Voicu).
Solicitarea nr.14329/20.04.2017 a domnului Dote Lorin privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 10 mp pe str. Oituz. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 13 voturi pentru si 3 voturi impotriva (Alexandru Ion, Afronie Alin si Dogaru Ion). Consiliul local acorda aviz favorabil.
Are cuvantul d-na consilier Cazacu Adriana: ce facem cu salubritatea? Am inteles ca vom plati cu totii salubritatea.
Are cuvantul domnul consilier Dogaru Ion: legat de bursele scolare, doamna secretar v-am rugat in sedintele anterioare si va rog si acum sa se rezolve problema cu bursele, deoarece este o problema de redactare, noi am hotarat altceva.
Doamna secretar raspunde: proiectul a fost intocmit, urmand ca domnul primar sa-l semneze dupa rectificarea de buget.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA