Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:10:10 PM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 16.11.2016

Incheiat azi 16.11.2016 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr367/10.11.2016, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.77/29.11.2011- initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru buldoexcavator Terex tip PERKINS 4400 cmc, putere maxima 83kw, turatie de 2200 rot/min sursa de energie motorina tractiune integral doua axe, aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat -initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alinenate - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 al H.C.L.nr.72/27.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, LOCUINTA INDIVIDUALA Rhmax= P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, ANEXE SI UTILITATI'' - initiator Primar Petre Iacob
5. Diverse
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire procesului-verbal. Domnul Alexandru Ion are cuvantul: doresc sa fie mentionate urmatoarele:
,, la punctul 4 aprobarea P.U.Z. comisia nr. 4 a dat aviz negativ, nu am participat la sedinta comisiei nr. 4, deoarerce nu am fost convocat."
,, la punctul 5 privind tarifele la apa si canalizare din ce imi aduc aminte acest proiect nu a trecut, au fost 9 voturi pentru."
Nu mai sunt precizari.
Se supune la vot: 10 voturi ,, pentru ", 5 voturi ,, impotriva " (Ratcu Ion, Alexandru Ion, Afronie Nicolae Alin, Radu Iosif, Dogaru Ion ) si 2 abtineri ( Stan Florin, Niculaie Anton).
Se trece la dezbatere.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.77/29.11.2011- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru, 1 (unu) vot impotriva (Alexandru Ion) si 1 abtinere (Afronie Niculae Alin).
2. PH privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru buldoexcavator Terex tip Perkins 4400 cmc, putere maxima 83kw, turatie de 2200 rot/min sursa de energie motorina tractiune integral doua axe, aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea rectificarii nr.4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alinenate - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei.
Cazacu Silviu: Sunt intrebari?
Domnul consilier Ion Alexandru se inscrie la cuvant: acest proiect are ca initiator pe domnul primar si atunci am sa ma adresez dumnealui cu doua aspecte:
I - Lista de investitii - elaborarea PUG-ului, am spicuit cateva detalii: baza topografica 1:500 cu o valoare estimate de 135.000 lei, ce presupune?
Raspunde primar: exista un raport de specialitate la serviciul investitii.
Ion Alexandru: credeam ca ne lamurim. Suma pare destul de mare iar suprafata Popestiului este de aproximativ 57km2, o plansa costa 40 lei, iar pentru Popesti ar trebui 20 de planse, am ajunge la aproximativ 30.000 euro. Mi se pare extrem de mult.
Silviu Cazacu: faceti o solicitare la serviciul investitii.
Niculae Anton: domnul consilier n-a inteles. Sumele sunt estimate.
Ion Alexandru: nu ati inteles intrebarea. Efectuam baza sau achizitionam?
Niculae Anton: pai ea exista? Logic ca se face.
Mitran Constantin: se face licitatie publica pe SEAP.
II - In vederea eficientizarii activitatii SADPP am gasit aici multe unelte, scule. Mi-a atras atentia generator mobil 120 kw - 1 buc - 146.000 lei. Am cautat, n-am gasit, cel mai scump a fost 114.000 lei si vreau sa stiu si eu ce este?
In sala: in buget suma este propusa.
Domnul primar: suntem si foarte dotati noi. Haideti sa nu mai facem afirmatii tendentioase de infractiuni. Exista organe abilitate care verifica.
Cazacu Silviu: aceste sume sunt propuse. Se va face licitatie.
Nastase Iosif: daca prindem 100.000 lei si el costa 102.000 lei, ce facem?
Cazacu Silviu: cand o sa vina doamna director economic o vom chema sa ne explice ca bugetul este estimat si ca nu poate cumpara daca se depaseste bugetul. Ca, consilier poti solicita o situatie pentru a vedea cu cat s-a cumparat.
Se da cuvantul domnului consilier Dogaru Ion: renuntarea la executia parcului 3 si 2. Stiti foarte bine ca Gradinita nr.3 are 2 gradinite in subordine. Gradinita din Leordeni nu are loc de joaca, iar in zilele frumoase copiii acestei gradinite nu ies afara. Este foarte bine sa existe pentru toate gradinitele loc de joaca, deoarece sunt importante pentru activitatile didactice. M-a deranjat ca se renunta al doilea an.
Mitran Constantin: nu se renunta. Este sfarsit de an si nu exista timp pentru a fi realizate.
Dogaru Ion: se trec in fiecare an. Aceste locuri de joaca sunt ale comunitatii si beneficiaza copiii nostri. Rugamintea mea catre domnul Primar este sa aveti ca prioritate realizarea acestor parcuri.
Domnul Primar: la sedinta din decembrie vreau sa discutam.
Dogaru Ion: de asemenea am solicitat pentru copiii din Confort City transport scolar.
Domnul Primar: am solicitat doua microbuze, dar am primit doar unul. Sunt probleme si cu angajarea soferilor. Sa nu credeti ca sunt nepasator. Popestiul are aproape 60.000 de locuitori si noi nu avem scoli si gradinite. In zona noua nu avem scoli si gradinite.
Dogaru Ion: aceste probleme sunt legate de buget. Domnul Preda de fiecare data cand revin cu solicitari ne spune ca se face. Am depus solicitari, dar nu am primit raspuns. De ce nu se incep lucrarile de executie daca au fost prinse in buget? O sa solictam in scris. Eu il rog pe domnul primar sa insiste.
Domnul primar: in zona noua ne confruntam cu cele mai mari probleme. Stiti foarte bine problemele cu drumurile.
Dogaru Ion: da, stiu. Nu contest ca sunt probleme, intr-adevar orasul s-a dezvoltat cum s-a dezvoltat. Problemele la care m-am referit sunt probleme minore care se pot rezolva usor. Ma refer la faptul ca nu este suficient sa le introduc in buget si sa nu le fac. Trebuie sa facem un plan realist. Se mai inscrie cineva la cuvant? Nu mai sunt inscrieri.
Se supune la vot pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate: 14 voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva si 3 abtineri ( Afronie Nicolae Alin, Alexandru Ion si Ratcu Ion)

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 al HCL nr.72/27.09.2016 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi, 1 vot abtinere (Niculae Anton) si 1 vot impotriva (Dogaru Ion).
5. Diverse.
Solicitarea inregistrata sub nr.37316/11.11.2016 a Asociatiei de Proprietari SECOM privind cumpararea blocului SECOM. Se da citire solicitarii. Consiliul Local a luat act de aspectele semnalate.
Solicitarea inregistrata sub nr.36288/01.11.2016 a SC Pourville Distribution SRL privind ocuparea temporara a domeniul public a suprafetei de 4,5 mp conform schitei. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat de realizarea lucrarilor la trama stradala
Domnul consilier Dogaru Ion are cuvantul: rog colegii consilieri sa respecte procedura de convocare si sa ne invite la sedintele comisiilor. Acest lucru motiveaza votul meu ,,impotriva" la aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare. Data trecuta, va spun sincer, eu l-am vazut pe domnul Trancioveanu votand impotriva, e punctul meu de vedere. Am intrebat-o pe d-na secretar: care este rezultatul votului? In urma numararii a iesit 9 voturi la 9. In urma acestei confuzii s-a intamplat ce s-a intamplat. Partea cu intrebarea mea nu mi-a pus-o d-na secretar.
D-na secretar: ba da, este.
Cazacu Silviu: d-na secretar a zis ca sunt 10 voturi si ca ne trebuie 11.
Domnul primar: presedintii de comisii sa convoace conform regulamentului pe membrii comisei.
Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA