Actualizat: 28 May 2017 ::: 9:36:28 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax=S+P+3E+4Er+5Er, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (191.44 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de "Extindere sistem rutier strada Mirăslău până la strada Astrelor".

Descărcați documentul (377.66 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea "Detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru punerea în aplicare a reglementarilor existente".

Descărcați documentul (688.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL NR.3 la contractul de închiriere nr. 27600/30.10.2007.

Descărcați documentul (135.2 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2016-2017.

Descărcați documentul (178.23 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor: "Amenajare parc Popești-Români" și "Amenajare parc Mirăslău" și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Amenajare parc stadion Leordeni".

Descărcați documentul (535.76 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare iluminat public în orașul Popești-Leordeni".

Descărcați documentul (148.54 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea programului local de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pentru 2016-2017 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare termică a 27 blocuri de locuințe în orașul Popești-Leordeni".

Descărcați documentul (305.14 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (842.96 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului "Construire Sediu Administrativ Primărie - oraș Popești-Leordeni".

Descărcați documentul (460.45 KB)

Pagini