Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:43:09 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni a suprafeței de teren 2.704 mp, identificat prin numărul cadastral 117822 și a suprafeței de teren de 19.614 mp, identificat prin numărul cadastral 11823, în vederea realizării unor investiții de interes public.

PDF icon Descărcați documentul (151.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Execuție bazin liniștire pentru stație pompare ape uzate (S.P.A.U.) în str. Drumul Fermei, Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov".

PDF icon Descărcați documentul (335.59 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "CIMITIR UMAN CU CRIPTE, DOTĂRI ȘI ANEXE SPECIFICE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (611.63 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

PDF icon Descărcați documentul (647.92 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (101.55 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.17/03.03.2016 privind aprobarea parteneriatului între orașului Popești-Leordeni și Fundația Leonardo Murialdo.

PDF icon Descărcați documentul (258.57 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

PDF icon Descărcați documentul (5.17 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "LOTIZARE ȘI SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE Rhmax=P+2E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (205.9 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax=S+P+3E+4Er+5Er, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (191.44 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de "Extindere sistem rutier strada Mirăslău până la strada Astrelor".

PDF icon Descărcați documentul (377.66 KB)

Pagini