Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:38:25 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

PDF icon Descărcați documentul (1.72 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (165.19 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "AMENAJARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PENTRU CENTRU MULTIFUNCȚIONAL".

PDF icon Descărcați documentul (257.84 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea programului "Zilele orașului Popești-Leordeni", 3-4 septembrie 2016 și a bugetului estimat.

PDF icon Descărcați documentul (129.04 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea trecerii a două terenuri intravilane din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (148.07 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

PDF icon Descărcați documentul (179.49 KB)

Proiect de Hotărâre

privind atribuirea de denumire de stradă.

PDF icon Descărcați documentul (529.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni a suprafeței de teren 2.704 mp, identificat prin numărul cadastral 117822 și a suprafeței de teren de 19.614 mp, identificat prin numărul cadastral 11823, în vederea realizării unor investiții de interes public.

PDF icon Descărcați documentul (151.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Execuție bazin liniștire pentru stație pompare ape uzate (S.P.A.U.) în str. Drumul Fermei, Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov".

PDF icon Descărcați documentul (335.59 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "CIMITIR UMAN CU CRIPTE, DOTĂRI ȘI ANEXE SPECIFICE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (611.63 KB)

Pagini