Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:42:41 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (96.73 KB)

Proiect de Hotărâre

privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leorden și Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor.

PDF icon Descărcați documentul (1.27 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (164.92 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

PDF icon Descărcați documentul (1.72 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (165.19 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "AMENAJARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PENTRU CENTRU MULTIFUNCȚIONAL".

PDF icon Descărcați documentul (257.84 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea programului "Zilele orașului Popești-Leordeni", 3-4 septembrie 2016 și a bugetului estimat.

PDF icon Descărcați documentul (129.04 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea trecerii a două terenuri intravilane din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (148.07 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

PDF icon Descărcați documentul (179.49 KB)

Proiect de Hotărâre

privind atribuirea de denumire de stradă.

PDF icon Descărcați documentul (529.7 KB)

Pagini