Actualizat: 28 May 2017 ::: 9:30:16 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

Descărcați documentul (179.49 KB)

Proiect de Hotărâre

privind atribuirea de denumire de stradă.

Descărcați documentul (529.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni a suprafeței de teren 2.704 mp, identificat prin numărul cadastral 117822 și a suprafeței de teren de 19.614 mp, identificat prin numărul cadastral 11823, în vederea realizării unor investiții de interes public.

Descărcați documentul (151.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Execuție bazin liniștire pentru stație pompare ape uzate (S.P.A.U.) în str. Drumul Fermei, Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov".

Descărcați documentul (335.59 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "CIMITIR UMAN CU CRIPTE, DOTĂRI ȘI ANEXE SPECIFICE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (611.63 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (647.92 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (101.55 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.17/03.03.2016 privind aprobarea parteneriatului între orașului Popești-Leordeni și Fundația Leonardo Murialdo.

Descărcați documentul (258.57 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

Descărcați documentul (5.17 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "LOTIZARE ȘI SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE Rhmax=P+2E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (205.9 KB)

Pagini