Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:50:21 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE P+2E, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE".

Descărcați documentul (373.8 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.68 MB)

Proiect de Hotărâre

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (243.47 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.6 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.12 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE Sparcări+P+4E+5R".

Descărcați documentul (254.89 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, în orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (3.61 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 la contractul de asociere nr.646/15.01.2007.

Descărcați documentul (93.1 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Descărcați documentul (83.15 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului de deszăpezire 2016-2017 pentru perioada 15.11.2016-15.03.2017

Descărcați documentul (1.88 MB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (101.94 KB)

Pagini