Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:50:47 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat din orașul Popeşti-Leordeni pentru anul școlar 2017-2018.

Descărcați documentul (90.43 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru tractor cu remorcă T1-ZETOR aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

Descărcați documentul (126.75 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității.

Descărcați documentul (130.76 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Descărcați documentul (539.98 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Neamțu Titi Nicolae din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (96.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voicu Laurențiu Claudiu

Descărcați documentul (159.29 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registru Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

Descărcați documentul (94.65 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădire și teren aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor care au calitatea de luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, prevăzute în Legea nr.341/2004.

Descărcați documentul (1.08 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI SPAȚII VERZI, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (539.75 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru autoutilitară de 2,2 tone IF 18 PPL aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

Descărcați documentul (676.69 KB)

Pagini