Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:36:43 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 la contractul de asociere nr.646/15.01.2007.

PDF icon Descărcați documentul (93.1 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (83.15 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului de deszăpezire 2016-2017 pentru perioada 15.11.2016-15.03.2017

PDF icon Descărcați documentul (1.88 MB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (101.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax S+P+4E+5 RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (79.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax S+P+4E+5 RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (657.95 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea modificare Hotărârii de Consiliu nr.77/29.11.2011

PDF icon Descărcați documentul (1.37 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.72/27.09.2016

PDF icon Descărcați documentul (673.89 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E, ANEXE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (174.38 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

PDF icon Descărcați documentul (2.19 MB)

Pagini