Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:38:11 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registru Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

PDF icon Descărcați documentul (94.65 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădire și teren aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor care au calitatea de luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, prevăzute în Legea nr.341/2004.

PDF icon Descărcați documentul (1.08 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI SPAȚII VERZI, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (539.75 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru autoutilitară de 2,2 tone IF 18 PPL aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

PDF icon Descărcați documentul (676.69 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE P+2E, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE".

PDF icon Descărcați documentul (373.8 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (1.68 MB)

Proiect de Hotărâre

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (243.47 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.6 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

PDF icon Descărcați documentul (1.12 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE Sparcări+P+4E+5R".

PDF icon Descărcați documentul (254.89 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, în orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (3.61 MB)

Pagini