Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:50:35 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE Hmax=30m, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (237.96 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză și verificare pentru obiectivele de investiții de la punctele 5),6),7) și 8) din decizia nr. 37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov.

Descărcați documentul (72.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

Descărcați documentul (21.31 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

Descărcați documentul (1.76 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (352.37 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2015 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2015 .

Descărcați documentul (5.14 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2016 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2016.

Descărcați documentul (4.9 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI HALE DEPOZITARE P+1E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (76.44 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (2.71 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.81 MB)

Pagini