Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:39:21 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (47.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MAX P+2E".

PDF icon Descărcați documentul (72.66 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (98.19 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Șerban Ionuț.

PDF icon Descărcați documentul (124.41 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat din orașul Popeşti-Leordeni pentru anul școlar 2017-2018.

PDF icon Descărcați documentul (90.43 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru tractor cu remorcă T1-ZETOR aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

PDF icon Descărcați documentul (126.75 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității.

PDF icon Descărcați documentul (130.76 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

PDF icon Descărcați documentul (539.98 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Neamțu Titi Nicolae din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (96.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voicu Laurențiu Claudiu

PDF icon Descărcați documentul (159.29 KB)

Pagini