Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:42:55 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

PDF icon Descărcați documentul (539.98 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Neamțu Titi Nicolae din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (96.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voicu Laurențiu Claudiu

PDF icon Descărcați documentul (159.29 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registru Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

PDF icon Descărcați documentul (94.65 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădire și teren aflate în proprietatea/coproprietatea persoanelor care au calitatea de luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, prevăzute în Legea nr.341/2004.

PDF icon Descărcați documentul (1.08 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI SPAȚII VERZI, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (539.75 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru autoutilitară de 2,2 tone IF 18 PPL aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

PDF icon Descărcați documentul (676.69 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE P+2E, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE".

PDF icon Descărcați documentul (373.8 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (1.68 MB)

Proiect de Hotărâre

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (243.47 KB)

Pagini