Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:38:39 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru obiectivul "COMPLEX COMERCIAL MEGA IMAGE"

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea BUGETULUI orașului POPEȘTI-LEORDENI pentru anul 2011 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2011

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

 privind revocarea HCL nr.39/12.11.2010, privind alegerea viceprimarului oraşului Popești-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind revocarea HCL nr.41/12.11.2010, pentru modificarea HCL nr.39/2002, privind restrictionarea accesului şi circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de bunuri si mărfuri si a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare de 3,5 tone.....

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru  Biserica „ Sfânta Măria a pâinii ,„din Str.Murialdo nr.l , oras Popești-Leordenijud.Ilfov din cadrul Fundaţiei Leonardo Murialdo 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia ortodoxa, „Vintila Voda „din Str. Unirii nr.26, oras Popești-LeordenijudJlfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor Protoieria Ilfov-Sud

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolica, „Sfânta Fecioara Măria Regina Sfanţului Rozariu „din Str. Merilor nr.5, oras Popești-Leordeni Ilfov din cadrul Arhiepiscopiei Romano -Catolice Bucuresti

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia ortodoxa, „Sfanţii Voievozi Mihail si Gavriil „din Str.Breaza nr.36, oras Popești-Leordeni, jud.llfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, Protoieria Ilfov-Sud 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini