Actualizat: 24 September 2017 ::: 9:40:32 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea reglementărilor privind restricţionarea tonajului la maxim 7,5 tone, interzicerea parcării autovehiculelor a căror masă depăşeşte 7,5 tone pe drumurile publice (carosabil, trotuar)

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ZONA MIXTA PRODUCTIE, HALA DEPOZITARE, BIROURI P+2E+E TEHNIC H max (cornisa) 12m, ANEXE SI UTILITATI.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind împuternicirea Primarului oraşului Popeşti-Leordeni să verifice, în numele şi pentru Consiliul Local, împreună cu aparatul său de specialitate, respectarea obligaţiilor asumate de către concesionari în contractele de concesiune

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea preluarii în administrare de către Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni a "Bisericii de lemn-suspendată"(ridicată în memoria victemelor revoluţiei din 1989 care au fost incinerate şi cenuşa acestora aruncată)

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind asocierea dintre Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şi Consiliul Judeţen Ilfov, în vederea satisfacerii nevoilor pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind asocierea dintre Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şi Consiliul Judeţen Ilfov, în vederea satisfacerii nevoilor pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind înregistrarea Direcţiei economice - Serviciul impozite şi taxe locale în SNEP precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plăţii online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului  general al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2011 -  pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind modificarea Hotărârii nr.41 din 21.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile incepând cu anul 2010 în oraşul Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini