Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:50:46 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului  general al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2011 -  pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind modificarea Hotărârii nr.41 din 21.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile incepând cu anul 2010 în oraşul Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popeşti-Leordeni la 30.09.2011.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru obiectivul "COMPLEX COMERCIAL MEGA IMAGE"

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea BUGETULUI orașului POPEȘTI-LEORDENI pentru anul 2011 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2011

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

 privind revocarea HCL nr.39/12.11.2010, privind alegerea viceprimarului oraşului Popești-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind revocarea HCL nr.41/12.11.2010, pentru modificarea HCL nr.39/2002, privind restrictionarea accesului şi circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de bunuri si mărfuri si a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare de 3,5 tone.....

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru  Biserica „ Sfânta Măria a pâinii ,„din Str.Murialdo nr.l , oras Popești-Leordenijud.Ilfov din cadrul Fundaţiei Leonardo Murialdo 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia ortodoxa, „Vintila Voda „din Str. Unirii nr.26, oras Popești-LeordenijudJlfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor Protoieria Ilfov-Sud

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini