Actualizat: 21 November 2017 ::: 1:46:54 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea stabilirii numărului maxim de autorizaţii taxi necesar pentru executarea transportului în regim taxi în oraşul Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

pentru stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind completarea HCL nr.87/19.12.2011 privind acceptarea donație teren situat în T55/8-P23,24, lot 1, nr.cadastral 102.820

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea criteriilor/condiţiilor şi procedura de organizare şi desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind acceptul de înfiinţare al "Consorţiului şcolar Popeşti-Leordeni"

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea bugetului general al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2012 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de stat şi particular din oraşul Popești-Leordeni pentru anul şcolar 2012-2013.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul " SERVICII PUBLICE, HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE P+2E+3E Retras H max (cornisa) 12 m, ANEXE SI UTILITATI"

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea planului de deszapezire 2011-2012 pentru perioada 15.11.2011-15.03.2012 pe drumurile publice aflate in administarea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Sfintii Voievozi Mihail si Gavriil din str. Breaza nr.36, oras Popești-Leordeni , jud. Ilfov din cadrul Arhiepiscopiei Bucurestilor Protoieria Ilfov-Sud.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini