Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:14:20 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

pentru modificarea HCLnr. 86/29.11.2011 privind aprobarea reglementărilor privind restricţionarea tonajului la maxim 7,5 tone, interzicerea parcării autovehiculelor a căror masă depăşeşte 7,5 tone pe drumurile publice

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popeşti-Leordeni la 31.03.2012.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2011.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind înfiinţarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul serviciului public de călători în oraşul Popeşti-Leordeni şi municipiul Bucureşti cu autobuze RATB.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

cu privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

cu privire la  modificarea   unor articole  din Acordul cadru de  Lucrări şi  servicii nr.2121/03.02.2009.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „DEPOZIT CENTRAL ORGANE DE ASAMBLARE, ANEXE ŞI UTILITĂŢI, Hmax 24 m”.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu şi fără stăpân în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, de către Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind revocarea HCLnr.83/29.11.2011, privind asocierea dintre Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov şi Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea satisfacerii nevoilor pentru administrarea domeniului public şi privat

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini