Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:14:22 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Normelor privind desfăşurarea transportului în comun în mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe raza oraşului Popeşti-Leordeni

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.49/21.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri ai Consiliului local al oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popeşti-Leordeni la data de 30.06.2012.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind asocierea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni cu Asociaţia Club Sportiv Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 100.000 lei pentru Parohia Romano - Catolică "Sfânta Fecioara Maria Regina Sfântului Rozariu".

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza oraşului Popeşti-Leordeni şi a regulamentelor de aplicare aferente.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind încetarea contractului de concesiune nr.1964/09.04.1997 prin acordul părţilor.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind încetarea contractului de concesiune nr.104/6390/29.03.2006 prin acordul părţilor.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind rectificarea suprafeţelor şi coordonatelor documentaţiilor topo-cadastrale NC1952/2, NC 1952/3, NC 1952/4, NC 3334, NC 3399, NC3404 situate în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini