Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:14:19 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Lucrări de reparaţii, reabilitări şi modernizări străzi în oraşul Popeşti-Leordeni".

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIŢIONAL la contractul de concesiune nr.8362/22.07.99 încheiat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi S.C. Vital Blue Aqua S.A.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea noilor tarife de apă potabilă şi canalizare.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind atribuirea de denumire de stradă drumului de exploatare 653.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind atribuirea de denumire de stradă drumului de exploatare 847.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind alegerea preşedintelui de şedintă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind acordarea normei de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţie Locală a oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Popeşti-Leordeni şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea transmiterii folosinţei cu titlu gratuit a unui imobil proprietate privată a oraşului Popeşti-Leordeni către Asociaţia Club Sportiv Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcţie a administratorului public şi a atribuţiilor acestuia.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini