Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:14:19 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind împuternicirea doamnei Dumitrescu Elena să reprezinte Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea asocierii între Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public "Reabilitare Şcoli în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov".

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popeşti-Leordeni la 30.09.2012. 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.41/21.12.2009.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare a oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea planului de deszăpezire 2012-2013 pentru perioada 15.11.2012-15.03.2013 pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea cotei de carburanţi pentru vehiculele din dotarea parcului auto al Direcţiei Poliţie Locală.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi a taxelor locale speciale pentru utilizarea sălii de sport din cadrul Liceului Teoretic cu cls I-XII nr.1, din oraşul Popeşti-Leordeni, în anul 2012.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu şi fără stăpân în oraşul Popeşti-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind completarea art. nr.1 al HCL 65/2012 cu Anexa nr.3 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2012-2013.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini