Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:19:07 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind completarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.53/04.07.2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat și particular din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2013-2014.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea denumirii de Școală Gimnazială "Ioan Bădescu" Popești-Leordeni, Școlii Gimnaziale nr.2, Popești-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea denumirii de Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești-Leordeni, Liceului Teoretic nr.1, Popești-Leordeni.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind împuternicirea Primarului oraşului Popeşti-Leordeni în vederea demarării procedurilor necesare constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind alegerea   preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni. 

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov privind folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 208mp, din imobilul situat în str. Dispensarului nr.1A.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contractului de comodat încheiat cu SC EUROGREEN SRL, privind folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 12mp, din imobilul situat în sos. Olteniţei nr.31A aflat în administrarea Consiliului Local.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Proiect de Hotărâre

privind constituirea la nivelul oraşului Popeşti-Leordeni a Grupului de Lucru Local de incluziune a cetăţenilor români, aparţinând minorităţilor romilor, pentru perioada 2012-2020.

Vizualizaţi proiectul de hotărâre și documentația depusă

Pagini