Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:43:50 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (8.17 MB)

Proiect de Hotărâre

privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni în mandatul 2016-2020.

PDF icon Descărcați documentul (74.29 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

PDF icon Descărcați documentul (1.03 MB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (47.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MAX P+2E".

PDF icon Descărcați documentul (72.66 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (98.19 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Șerban Ionuț.

PDF icon Descărcați documentul (124.41 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat din orașul Popeşti-Leordeni pentru anul școlar 2017-2018.

PDF icon Descărcați documentul (90.43 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru tractor cu remorcă T1-ZETOR aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

PDF icon Descărcați documentul (126.75 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității.

PDF icon Descărcați documentul (130.76 KB)

Pagini