Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:49:42 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV.

Descărcați documentul (97.6 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării erorilor materiale de redactare din cuprinsul prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (397.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERNULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (134.61 KB)

Proiect de Hotărâre

privind acceptarea unui contract de sponsorizare din partea firmei S.C. STEEL BUSINESS PROFILES S.R.L., pentru materiale de construcții.

Descărcați documentul (77.58 KB)

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea completarea art.1 din HCL 41/18.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+4E+5R, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (75.59 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Ds+P+4E+5r, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (575.63 KB)

Proiect de Hotărâre

privind revocarea H.C.L. nr. 43/18.05.2016 privind aprobarea Detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru punerea în aplicare a reglementărilor existente.

Descărcați documentul (52.37 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU HALE PRODUCȚIE-DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII ADMINISTRATIVE AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (127.49 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză, verificare și stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin încheierea și executarea Contractului de Administrare nr.6606/04.06.2001 și a Actului Adițional nr.1/31.05.2002.

Descărcați documentul (1.46 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (523.84 KB)

Pagini