Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:37:23 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2016 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2016.

PDF icon Descărcați documentul (4.9 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI HALE DEPOZITARE P+1E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (76.44 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (2.71 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (1.81 MB)

Proiect de Hotărâre

privind asocierea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni cu Consiliu Județean Ilfov în vederea realizării obiectivului de investiții "Execuție-extindere și modernizare Grădinița Transcom" situată In Orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 27, Județul Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (540.74 KB)

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul "AMENAJARE ACCES DIN ȘOSEAUA DE CENTURĂ".

PDF icon Descărcați documentul (1012.22 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E+EM+M, AMENAJARE ACCES, ANEXE UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (76.96 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (8.17 MB)

Proiect de Hotărâre

privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni în mandatul 2016-2020.

PDF icon Descărcați documentul (74.29 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

PDF icon Descărcați documentul (1.03 MB)

Pagini