Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:51:03 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea taxelor pentru serviciile conexe de utilitate publică prestate de către operatorul VITAL BLUE AQUA S.A. pe sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Descărcați documentul (2.92 MB)

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tudor Dorel din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (59.03 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate..

Descărcați documentul (5.24 MB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice.

Descărcați documentul (1.19 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2017.

Descărcați documentul (1023.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.37 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII INTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, GARAJ, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (934.25 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2017.

Descărcați documentul (764.9 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (40.71 KB)

Proiect de Hotărâre

privind delegarea serviciului public de transport pe raza orașului Popești-Leordeni către Regia Autonomă de Transport București.

Descărcați documentul (68.17 KB)

Pagini