Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:37:04 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind revocarea H.C.L. nr. 43/18.05.2016 privind aprobarea Detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru punerea în aplicare a reglementărilor existente.

PDF icon Descărcați documentul (52.37 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU HALE PRODUCȚIE-DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII ADMINISTRATIVE AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (127.49 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză, verificare și stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin încheierea și executarea Contractului de Administrare nr.6606/04.06.2001 și a Actului Adițional nr.1/31.05.2002.

PDF icon Descărcați documentul (1.46 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (523.84 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE Hmax=30m, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (237.96 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză și verificare pentru obiectivele de investiții de la punctele 5),6),7) și 8) din decizia nr. 37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (72.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (21.31 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

PDF icon Descărcați documentul (1.76 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (352.37 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2015 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2015 .

PDF icon Descărcați documentul (5.14 MB)

Pagini