Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:32:02 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII INTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, GARAJ, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (934.25 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2017.

PDF icon Descărcați documentul (764.9 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (40.71 KB)

Proiect de Hotărâre

privind delegarea serviciului public de transport pe raza orașului Popești-Leordeni către Regia Autonomă de Transport București.

PDF icon Descărcați documentul (68.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV.

PDF icon Descărcați documentul (97.6 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării erorilor materiale de redactare din cuprinsul prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (397.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERNULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (134.61 KB)

Proiect de Hotărâre

privind acceptarea unui contract de sponsorizare din partea firmei S.C. STEEL BUSINESS PROFILES S.R.L., pentru materiale de construcții.

PDF icon Descărcați documentul (77.58 KB)

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea completarea art.1 din HCL 41/18.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+4E+5R, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (75.59 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Ds+P+4E+5r, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (575.63 KB)

Pagini