Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:46:02 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL, cu 20 echipamente sportive inscripționarea pentru Sport Club Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (178.97 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul MODIFICARE ART. 1 AL HCL NR.55/16.06.2011 pentru OBIECTIVUL „ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ( T 53/3 P 7,8,9 şi 10) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+3E,

Descărcați documentul (222.33 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL AVÂND DESTINAȚIA BIROU UNIC, RACORDURI/BRANȘAMENTE LA REȚELELE DE UTILITĂȚI”

Descărcați documentul (479.72 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.82 MB)

Proiect de Hotărâre

privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Duraziv, cu echipamente sportive JOMA și inscripționarea acestora pentru Sport Club Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (790.8 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax S+P+4E+5 RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE, UTILITĂȚI”

Descărcați documentul (79.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere sistem rutier Intr. Viilor și Popești-Vest ( între dr.Fermei și str. Biruinței)

Descărcați documentul (205.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Descărcați documentul (42.67 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașul Popești- Leordeni, județ Ilfov

Descărcați documentul (62.86 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duminic Maria.

Descărcați documentul (57.17 KB)

Pagini