Actualizat: 28 May 2017 ::: 7:53:34 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză și verificare pentru obiectivele de investiții de la punctele 5),6),7) și 8) din decizia nr. 37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov.

Descărcați documentul (72.94 KB)

Proiect de Hotărâre

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

Descărcați documentul (21.31 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

Descărcați documentul (1.76 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (352.37 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2015 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2015 .

Descărcați documentul (5.14 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2016 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2016.

Descărcați documentul (4.9 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI HALE DEPOZITARE P+1E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (76.44 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (2.71 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.81 MB)

Proiect de Hotărâre

privind asocierea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni cu Consiliu Județean Ilfov în vederea realizării obiectivului de investiții "Execuție-extindere și modernizare Grădinița Transcom" situată In Orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 27, Județul Ilfov.

Descărcați documentul (540.74 KB)

Pagini