Actualizat: 20 November 2017 ::: 4:09:43 PM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse (biscuiţi), în valoare de 4220,90 ron, pentru Sport Club Popeşti-Leordeni

Descărcați documentul (177.61 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare pentru oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov şi lista lucrărilor efectuate şi a investiţiilor aflate în derulare de către Vital Blueaqua SRL

Descărcați documentul (1.39 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești- Leordeni la 30.09.2017

Descărcați documentul (1.16 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului de deszăpezire 2017-2018 pentru perioada 15.11.2017 - 15.03.2018

Descărcați documentul (1.82 MB)

Proiect de Hotărâre

pentru aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.57/28.06.2016 privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv - Sport Club Popești-Leordeni

Descărcați documentul (166.15 KB)

Proiect de Hotărâre

privind atribuirea de denumire de stradă

Descărcați documentul (1.11 MB)

Proiect de Hotărâre

privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL, cu 20 echipamente sportive inscripționarea pentru Sport Club Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (178.97 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul MODIFICARE ART. 1 AL HCL NR.55/16.06.2011 pentru OBIECTIVUL „ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ( T 53/3 P 7,8,9 şi 10) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+3E,

Descărcați documentul (222.33 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL AVÂND DESTINAȚIA BIROU UNIC, RACORDURI/BRANȘAMENTE LA REȚELELE DE UTILITĂȚI”

Descărcați documentul (479.72 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.82 MB)

Pagini