Actualizat: 18 August 2017 ::: 12:09:21 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate..

PDF icon Descărcați documentul (5.24 MB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice.

PDF icon Descărcați documentul (1.19 MB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (1.37 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII INTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, GARAJ, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (934.25 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2017.

PDF icon Descărcați documentul (764.9 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (40.71 KB)

Proiect de Hotărâre

privind delegarea serviciului public de transport pe raza orașului Popești-Leordeni către Regia Autonomă de Transport București.

PDF icon Descărcați documentul (68.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV.

PDF icon Descărcați documentul (97.6 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării erorilor materiale de redactare din cuprinsul prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (397.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERNULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (134.61 KB)

Pagini