Actualizat: 28 May 2017 ::: 4:09:13 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (40.71 KB)

Proiect de Hotărâre

privind delegarea serviciului public de transport pe raza orașului Popești-Leordeni către Regia Autonomă de Transport București.

Descărcați documentul (68.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV.

Descărcați documentul (97.6 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERNULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (134.61 KB)

Proiect de Hotărâre

privind acceptarea unui contract de sponsorizare din partea firmei S.C. STEEL BUSINESS PROFILES S.R.L., pentru materiale de construcții.

Descărcați documentul (77.58 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Ds+P+4E+5r, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (575.63 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU HALE PRODUCȚIE-DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII ADMINISTRATIVE AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (127.49 KB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de analiză, verificare și stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin încheierea și executarea Contractului de Administrare nr.6606/04.06.2001 și a Actului Adițional nr.1/31.05.2002.

Descărcați documentul (1.46 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (523.84 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE Hmax=30m, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (237.96 KB)

Pagini