Actualizat: 24 September 2017 ::: 8:20:15 AM

Formular de căutare

Proiecte de Hotărâre

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax S+P+4E+5 RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE, UTILITĂȚI”

PDF icon Descărcați documentul (79.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere sistem rutier Intr. Viilor și Popești-Vest ( între dr.Fermei și str. Biruinței)

PDF icon Descărcați documentul (205.7 KB)

Proiect de Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

PDF icon Descărcați documentul (42.67 KB)

Proiect de Hotărâre

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașul Popești- Leordeni, județ Ilfov

PDF icon Descărcați documentul (62.86 KB)

Proiect de Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duminic Maria.

PDF icon Descărcați documentul (57.17 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea taxelor pentru serviciile conexe de utilitate publică prestate de către operatorul VITAL BLUE AQUA S.A. pe sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

PDF icon Descărcați documentul (2.92 MB)

Proiect de Hotărâre

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tudor Dorel din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (59.03 KB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate..

PDF icon Descărcați documentul (5.24 MB)

Proiect de Hotărâre

privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice.

PDF icon Descărcați documentul (1.19 MB)

Proiect de Hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2017.

PDF icon Descărcați documentul (1023.7 KB)

Pagini