Actualizat: 29 June 2017 ::: 6:59:50 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 21.06.2012

PROCES VERBAL

Încheiat azi 21.06.2012 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni în urma alegerilor locale din data de 10.06.2012.

Şedinţa este convocată de către Prefectul Judeţului Ilfov prin Ordinul Prefectului nr.296/15.06.2012.

Şedinţa se desfăşoară în sala de şedinţe la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

PROCES VERBAL din 25.05.2012

Încheiat azi 25.05.2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sf.Maria nr.1, jud.Ilfov convocată prin Dispoziţia Primarului nr.86/21.05.2012, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2011-iniţiator Primar ing. Grigore Trache.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.2012-iniţiator Primar ing. Grigore Trache.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din oraşului Popeşti- Leordeni, judeţul Ilfov-iniţiator Primar ing.Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 10.05.2012

Încheiat azi 10.05.2012, ora 11.00 cu ocazia şedintei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov convocată prin Dispoziţia Primarului nr.74/04.05.2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate- iniţiator primar -ing.Grigore TRACHE.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă livrată în oraşul Popeşti-Leordeni -iniţiator primar -ing.Grigore TRACHE.
3.Diverse.

PROCES VERBAL din 26.04.2012

Incheiat azi 26.04.2012, ora 11.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sfânta Maria , nr.1, jud.Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.60/2012 cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre cu privire la finanţarea suplimentară în anul 2012, din bugetul local al oraşului, a unor cheltuieli din învăţământul preuniversitar de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni şi luarea unor măsuri privind organizarea evidenţei financiar-contabile proprii în unităţile de învăţământ, a rentabilizării întreţinerii unităţilor de învăţământ şi eficientizării resurselor financiare alocate-iniţiator Primar ing. Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 28.03.2012

Încheiat azi 28.03.2012, ora 17.00 cu ocazia şedinţei ordinarea a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, jud.Ilfov, convocată prin Dispoziţia nr.49/21.03.2012 cu următoarea ordine de zi:1. Prezentarea raportului primarului ing. Grigore Trache privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL NR. 87/19.12.2011 privind acceptarea donaţie teren situat în T55/8-P23,24 lot 1, nr. cadastral 102820 -iniţiator Primar ing. Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 27.02.2012

Încheiat azi 27.02.2012, ora 12.00 cu ocazia şedinţei ordinarea a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din Piaţa Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov, convocată prin Dispoziţia nr.36/20.02.2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar ing. Grigore Trache.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate -iniţiator Primar ing. Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 20.02.2012

Încheiat azi 20.02.2012, ora 12.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov, convocată prin dispoziţia primarului nr.33/13.02.2012 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar ing. Grigore Trache.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate -iniţiator Primar ing. Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 31.01.2012

Încheiat azi 31.01.2012, ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din Piaţa Sf.Maria, nr.1, judeţul Ilfov, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.13/25.01.2012, cu următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 22.12.2011

Încheiat azi 22.12.2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.296/16.12.2011, cu următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 19.12.2011

Incheiat azi 19.12.2011 , ora 11.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popești-Leordeni, Piata Sf.Maria, nr.1, judetul Ilfov convocata prin Dispozitia primarului nr.290/12.12.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea donatie teren situat in T 55/8- P23, 24, lot 1, nr.cadastral 10280- initiator primar ing.Grigore TRACHE.

Pagini