Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:56:01 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 02.10.2012

Încheiat azi 02.10.2012 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Oraşului Popeşti-Leordeni convocată prin Dispoziţia Primarului Oraşului Popeşti-Leordeni nr.209/02.10.2012, ora 18:00, la sediul Primăriei Popeşti-Leordeni
Consiliul Local a fost convocat telefonic.
Prezenţa este conform tabelului de prezenţă.
Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 27.09.2012

Încheiat azi 27.09.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sf. Maria nr.1, judeţ Ilfov convocată prin Dispoziţia Primarului nr.192/21.09.2012, orele 18,00, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni- iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Direcţiei Politiei Locale a oraşului Popeşti-Leordeni-iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 29.08.2012

Încheiat azi 29.08.2012, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Popeşti – Leordeni, la sediul acestuia din str. Piaţa Sf. Maria nr.1, jud. Ilfov, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.161/23.08.2012, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza oraşului Popești-Leordeni şi a regulamentelor de aplicare aferente.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popești-Leordeni la data de 30.06.2012.

3.Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al oraşului Popești-Leordeni cu Asociaţia Club Sportiv Popești-Leordeni.

PROCES VERBAL din 31.07.2012

     Încheiat azi 31.07.2012, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Popeşti – Leordeni, la sediul acestuia din Piaţa Sf. Maria, nr.1, jud. Ilfov, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.129/27.07.2012, cu următoarea ordine de zi:
     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor construcţii modulare pentru desfăşurarea activităţilor şcolare, clasa zero în cadrul Şcolii Generale nr.2.
     Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru obiectivul „depozite, birouri, servicii, împrejmuiri, circulaţii şi utilităţi P-P+E H max (cornişă) 15 m şos. Olteniţei, nr.206 I, T20/3, P9-13"
     Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul de prezenţă anexă la dosarul de şedinţă.

Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 04.07.2012

Încheiat azi 04.07.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.108/28.06.2012, cu următoarea ordine de zi:
     1. PH privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - iniţiator primar Petre Iacob.
     2. PH privind aprobarea R.O.F. al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - iniţiator primar - Petre Iacob.
     3. PH privind stabilirea indemnizaţiilor persoanelor ce ocupă funcţii de demnitate publică alese pentru anul 2012 - iniţiator primar - Petre Iacob.
     4. Diverse.

PROCES VERBAL din 21.06.2012

PROCES VERBAL

Încheiat azi 21.06.2012 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni în urma alegerilor locale din data de 10.06.2012.

Şedinţa este convocată de către Prefectul Judeţului Ilfov prin Ordinul Prefectului nr.296/15.06.2012.

Şedinţa se desfăşoară în sala de şedinţe la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

PROCES VERBAL din 25.05.2012

Încheiat azi 25.05.2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sf.Maria nr.1, jud.Ilfov convocată prin Dispoziţia Primarului nr.86/21.05.2012, cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2011-iniţiator Primar ing. Grigore Trache.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.2012-iniţiator Primar ing. Grigore Trache.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din oraşului Popeşti- Leordeni, judeţul Ilfov-iniţiator Primar ing.Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 10.05.2012

Încheiat azi 10.05.2012, ora 11.00 cu ocazia şedintei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov convocată prin Dispoziţia Primarului nr.74/04.05.2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate- iniţiator primar -ing.Grigore TRACHE.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă livrată în oraşul Popeşti-Leordeni -iniţiator primar -ing.Grigore TRACHE.
3.Diverse.

PROCES VERBAL din 26.04.2012

Incheiat azi 26.04.2012, ora 11.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sfânta Maria , nr.1, jud.Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.60/2012 cu următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre cu privire la finanţarea suplimentară în anul 2012, din bugetul local al oraşului, a unor cheltuieli din învăţământul preuniversitar de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni şi luarea unor măsuri privind organizarea evidenţei financiar-contabile proprii în unităţile de învăţământ, a rentabilizării întreţinerii unităţilor de învăţământ şi eficientizării resurselor financiare alocate-iniţiator Primar ing. Grigore Trache.

PROCES VERBAL din 28.03.2012

Încheiat azi 28.03.2012, ora 17.00 cu ocazia şedinţei ordinarea a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, jud.Ilfov, convocată prin Dispoziţia nr.49/21.03.2012 cu următoarea ordine de zi:1. Prezentarea raportului primarului ing. Grigore Trache privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL NR. 87/19.12.2011 privind acceptarea donaţie teren situat în T55/8-P23,24 lot 1, nr. cadastral 102820 -iniţiator Primar ing. Grigore Trache.

Pagini