Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:29:57 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 18.02.2013

     Încheiat azi 18.02.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin iniţiativa consilierilor locali PSD înregistrată sub nr. 4082/13.02.2013, cu următoarea ordine de zi:

      Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal ,, Introducere în intravilan , parcelări, stabilire tramă stradala majoră şi reglementări urbanistice" în suprafaţă de aproximativ 300 ha – beneficiar oraşul Popeşti-Leordeni - iniţiatori consilieri locali PSD.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 29.01.2013

     Încheiat azi 29.01.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 14/22.01.2013, cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al HCL nr.84/29.11.2011- privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a oraşului Popeşti-Leordeni-iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 19.12.2012

Încheiat azi 19.12.2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.322/14.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni pentru anul şcolar 2013-2014--iniţiator Primar Petre Iacob.

Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 13.12.2012

Încheiat azi 13.12.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.317/07.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Popeşti-Leordeni în vederea demarării procedurilor necesare constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică , de drept privat şi de utilitate publică, care va avea ca scop furnizarea în comun a serviciilor de interes local -iniţiator Primar Petre Iacob.

Diverse.

PROCES VERBAL din 29.11.2012

Încheiat azi 29.11.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.298/23.11.2012, cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire 2012-2013 pentru perioada 15.11.2012-15.03.2013 pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 15.11.2012

Încheiat azi 15.11.2012 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.288/15.11.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Reabilitare Şcoli în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţ Ilfov" -iniţiator Primar Petre Iacob.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate de voturi ,, pentru" .

Se trece la dezbateri.

PROCES VERBAL din 25.10.2012

Încheiat azi 25.10.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.219/18.10.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr.8362/1999 încheiat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi SC Vital Blue Aqua SA -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.24/08.05.2008 privind însuşirea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia reparaţii, reabilitare, modernizare străzi din oraşul Popeşti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 02.10.2012

Încheiat azi 02.10.2012 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Oraşului Popeşti-Leordeni convocată prin Dispoziţia Primarului Oraşului Popeşti-Leordeni nr.209/02.10.2012, ora 18:00, la sediul Primăriei Popeşti-Leordeni
Consiliul Local a fost convocat telefonic.
Prezenţa este conform tabelului de prezenţă.
Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 27.09.2012

Încheiat azi 27.09.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni la sediul din Piaţa Sf. Maria nr.1, judeţ Ilfov convocată prin Dispoziţia Primarului nr.192/21.09.2012, orele 18,00, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni- iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Direcţiei Politiei Locale a oraşului Popeşti-Leordeni-iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 29.08.2012

Încheiat azi 29.08.2012, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Popeşti – Leordeni, la sediul acestuia din str. Piaţa Sf. Maria nr.1, jud. Ilfov, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.161/23.08.2012, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza oraşului Popești-Leordeni şi a regulamentelor de aplicare aferente.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popești-Leordeni la data de 30.06.2012.

3.Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al oraşului Popești-Leordeni cu Asociaţia Club Sportiv Popești-Leordeni.

Pagini