Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:29:29 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 14.02.2014

     Incheiat azi 14.02.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.37/07.02.2014, având următoarea ordine de zi:

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat şi a listei de investiţii al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2014 - iniţiator primar Petre Iacob.

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ Zonă Servicii Publice, Comerţ, Unităţi depozitare şi Anexe P+1E+M" - iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 13.01.2014

    Încheiat azi 13.01.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.1/06.01.2014, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare şi control al modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice şi juridice - iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ Zonă Servicii Publice, Depozitare, Producţie, Anexe şi Utilităţi P+2E+1ER" - iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.06.2014

     Încheiat azi 30.06.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.159/25.06.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului local al oraşului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de dezvoltare urbană – crearea/modernizarea spaţiilor verzi din oraşul Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 13.10.2014

Încheiat azi 13.10.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.249/06.10.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2010-2014 -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a legalității și regularității Contractului de Administrare nr.6602/04.06.2001 încheiat cu SC ECOREC SA -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 31.10.2014

     Încheiat azi 31.10.2014, ora 15.00 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.270/28.10.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2014 pentru personalul didactic care solicită cheltuieli de deplasare -iniţiator Primar Petre Iacob

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.17/27.03.2014 privind aprobarea preluării unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea MAI prin ISU ,,Codrii Vlăsiei” al judeţului Ilfov -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.12.2013

     Încheiat azi 18.12.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.322/13.12.2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.5 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate- iniţiator primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de finalizare a investiţiei şi recompartimentare pentru ,, Liceu în incinta Şcolii Generale nr.1- Liceul Radu Popescu"- iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 19.11.2013

    Încheiat azi 19.11.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr. 31 A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.296/13.11.2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea  Fundaţiei TUNA -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire 2013-2014 pentru perioada cuprinsă între 15-11.2013 -15.03.2014 -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.10.2013

      Încheiat azi 18.10.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.273/15.10.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii oraşului Popeşti-Leordeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURO-APA -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă , de asistenţă şi de reprezentare - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 14.10.2013

     Încheiat azi 14.10.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31 A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.270/08.10.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate- iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării de către SC ZANGANI SRL -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 27.09.2013

Încheiat azi 27.09.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.263/24.09.2013 cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanisctic Zonal pentru obiectivul ,, ANSAMBLU DE LOCUINŢE INDIVIDUALE RHMAX= P+4E+M CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE RHMAX = P+6E+M" beneficiar S.C. RIN RESORT & SPA S.R.L. -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării cu 100 pachete alimente neperisabile acordate de către Fundaţia TUNA -iniţiator Primar Petre Iacob.

Diverse.

Pagini