Actualizat: 20 October 2017 ::: 10:15:02 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 10.01.2015

Încheiat azi 10.01.2015, ora 10.00 cu ocazia şedinţei exraordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şoseaua Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.9/06.01.2015, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2015 în oraşul Popești-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 9.01.2015

Încheiat azi 09.01.2015 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Popeşti- Leordeni la sediul din şos.Olteniţei nr.31 A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 10/09.01.2015, cu următoarea ordine de zi:
Articol unic: Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare- iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 19.12.2014

Încheiat azi 19.12.2014, ora 14.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şoseaua Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.342/15.12.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2014 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate -iniţiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 09.12.2014

Încheiat azi 09.12.2014, ora 14.00 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şoseaua Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.332/09.12.2014, având următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 28.11.2014

Încheiat azi 28.11.2014, ora 14.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şoseaua Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.297/21.11.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2014 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii octombrie 2014 pentru personalul didactic care solicită cheltuieli de deplasare -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.09.2014

Încheiat azi 30.09.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.237/23.09.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,, Modernizarea și reabilitarea străzilor din orașul Popești-Leordeni” -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 26.08.2014

Încheiat azi 26.08.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.215/19.08.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Modernizarea şi reabilitarea străzilor din oraşul Popești-Leordeni ” -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.07.2014

     Încheiat azi 30.07.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.198/24.08.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune privind gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul oraşului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.12 pct. 5 din Regulamentul-cadru al serviciilor publice de salubritate al oraşului Popești-Leordeni, aprobat prin HCL nr.45/31.05.2011 -iniţiator Primar Petre Iacob.

3. Diverse

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 29.05.2014

Incheiat azi 29.05.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.131/23.05.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de S.C Rosal Grup S.A pe trimestrul I în anul 2014 -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Cimitir Uman cu cripte, dotări şi anexe specifice, împrejmuiri şi utilităţi”-iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.04.2014

Incheiat azi 30.04.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.102/24.04.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţle de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.111/30.06.2011, încheieat între Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni şi S.C Outdoor Vision S.R L -iniţiator Primar Petre Iacob.

3. Diverse

Pagini