Actualizat: 18 August 2017 ::: 12:09:41 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 28.07.2015

Încheiat azi 28.07.2015 ora 15.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.226/21.07.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii martie 2015 pentru personalul didactic al Liceului Teoretic ,,Radu Popescu”, care solicită cheltuieli de deplasare- inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.06.2015

Încheiat azi 18.06.2015 ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.189/11.06.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii mai 2015 pentru personalul didactic al Școlii Gimnaziale ,, Ioan Bădescu”, care solicită cheltuieli de deplasare - inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 29.05.2015

Încheiat azi 29.05.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.167/25.05.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii aprilie 2015 pentru personalul didactic al Școlii Gimnaziale ,,Ioan Bădescu”, care solicită cheltuieli de deplasare- inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. FABRYO CORPORATION S.R.L. cu o cantitate de 1500 litri de vopsea lavabilă albă în valoare de 8000 lei- inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 27.04.2015

Încheiat azi 27.04.2015 ora 15.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.132/20.04.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.32 ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Popești-Leordeni” la secțiunea I-a ,,Bunuri imobile”- iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 02.04.2015

Încheiat azi 02.04.2015, ora 14.00 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şoseaua Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.109/27.03.2015, având următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru programul local multiannual privind ”Modernizarea și reabilitarea străzilor din orașul Popești-Leordeni, jud.Ilfov” pe perioada 2015-2016 - -iniţiator Primar Petre Iacob.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului pentru ,,Amenajare/Modernizare/Realizare Tramă Stradală , Șoseaua Olteniței, Oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov” - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 24.03.2015

Încheiat azi 24.03.2015 ora 15.00 cu ocazia şedinţei extrordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.103/19.03.2015, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.11/14.02.2014, privind completarea inventarului domeniului public al oraşului Popești-Leordeni - iniţiator primar Petre Iacob

2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a activităţii desfăşurate de către funcţionarii din cadrul serviciului Registrul Agricol şi Cadastru în perioada 2010-2014 - iniţiator primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 06.03.2015

Încheiat azi 06.03.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.88/27.02.2015, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Popești-Leordeni pentru anul şcolar 2015 - 2016 - iniţiator primar Petre Iacob

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii ianuarie 2015 pentru personalul didactic al Şcolii Gimnaziale „Ioan Bădescu” care solicită cheltuieli de deplasare - iniţiator primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 13.02.2015

Încheiat azi 13.02.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.57/06.02.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2015 - iniţiator primar Petre Iacob

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturiloe băneşti aferente lunii decembrie 2014 pentru personalul didactic al Şcolii Gimnaziale „Ioan Bădescu” care solicită cheltuieli de deplasare - iniţiator primar Petre Iacob

Proiect de hotărâre privind acceptul prelungirii funcţionării „Consorţiului Şcolar Popeşti-Leordeni” - iniţiator primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 10.01.2015

Încheiat azi 10.01.2015, ora 10.00 cu ocazia şedinţei exraordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şoseaua Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.9/06.01.2015, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2015 în oraşul Popești-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 9.01.2015

Încheiat azi 09.01.2015 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Popeşti- Leordeni la sediul din şos.Olteniţei nr.31 A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 10/09.01.2015, cu următoarea ordine de zi:
Articol unic: Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare- iniţiator primar Petre Iacob.

Pagini