Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:06:58 PM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 11.12.2015

Incheiat azi 11.12.2015, ora 12.00 cu ocazia Sedintei Ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni la sediul din Sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.348/04.12.2015 cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchieierii Actului Aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.87/01.02.2005 incheiat intre Consiliul Local al orasului Popesti - Leordeni si dna.Miu Iuliana - initiator primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti - Leordeni pe anul 2015 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - initiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 25.11.2015

Incheiat azi 25.11.2015 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.328/18.11.2015, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mirea Liviu din partea Partidului Social democrat -initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cervencu Antonel - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.10.2015

încheiat azi 28.10.2015, ora 15.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti - Leordeni la sediul din şos. Olteniţei, nr.3IA convocată prin dispoziţia.primarului nr.302/22.10.2015 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti - Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti - Leordeni pe anul 2015 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 04.09.2015

Încheiat azi 04.09.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.255/26.08.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 -pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii mai 2015 pentru personalul didactic al Liceului Teoretic ,,Radu Popescu” care solicită cheltuieli de deplasare - inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 03.08.2015

Încheiat azi 04.09.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.255/26.08.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 -pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii mai 2015 pentru personalul didactic al Liceului Teoretic ,,Radu Popescu” care solicită cheltuieli de deplasare - inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 03.08.2015

Încheiat azi 03.08.2015 ora 18.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.235/28.07.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea punctului de vedere al comisiei de analiza a legalității și regularității Contractului de administrare nr. 6602/04.06.2001 încheiat cu SC. ECOREC SA- inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Bazin de retenție ape pluviale, stație pompare ape pluviale pe strada Drumul Fermei și preluare ape pluviale de pe străzile Drumul Fermei și Popești – Vest”- iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.07.2015

Încheiat azi 28.07.2015 ora 15.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.226/21.07.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii martie 2015 pentru personalul didactic al Liceului Teoretic ,,Radu Popescu”, care solicită cheltuieli de deplasare- inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.06.2015

Încheiat azi 18.06.2015 ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.189/11.06.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii mai 2015 pentru personalul didactic al Școlii Gimnaziale ,, Ioan Bădescu”, care solicită cheltuieli de deplasare - inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 29.05.2015

Încheiat azi 29.05.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.167/25.05.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii aprilie 2015 pentru personalul didactic al Școlii Gimnaziale ,,Ioan Bădescu”, care solicită cheltuieli de deplasare- inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. FABRYO CORPORATION S.R.L. cu o cantitate de 1500 litri de vopsea lavabilă albă în valoare de 8000 lei- inițiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 27.04.2015

Încheiat azi 27.04.2015 ora 15.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.132/20.04.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.32 ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Popești-Leordeni” la secțiunea I-a ,,Bunuri imobile”- iniţiator Primar Petre Iacob.

Pagini