Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:06:59 PM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 15.07.2016

Incheiat azi 15.07.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.222/12.07.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al orasului Popesti-Leordeni a suprafetei de teren de 2.704 mp, identificata prin numaar cadastral 117822 si a suprafetei de teren de 19.614 mp, identificata prin numar cadastral 117823, in vederea realizarii unor investitii de interes public - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.05.2016

Incheiat azi 28.06.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.203/23.06.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza si verificare pentru obiectivele de investitii de la punctele 5),6),7) si 8) din decizia nr.37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 22.06.2016

Incheiat azi 22.06.2016 cu ocazia sedintei de Constituire a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni in urma alegerilor locale din data de 05.06.2016.
Sedinta este convocata de Prefectul judetului Ilfov prin Ordinul prefectului Judet Ilfov nr.194/13.06.2016. Sedinta se desfasoara la ,,Casa Comunitatii" din strada Merilor nr.5, oras Popesti-Leordeni, judet Ilfov.
Au fost convocati urmatorii candidati carora li s-au atribuit mandatele: Iacob Petre, Nastase Iosif, Sutru Pavel, Mitran Constantin, Oncuta Elena, Ciotoianu Marian, Stan Florin Radu Virgil, Cazacu Adriana, Cazacu Silviu, Trancioveanu Rafael, Ursuleac Iulian Doru, Ratcu Ion, Dogaru Ion, Radu Iosif, Niculae Anton, Ion Alexandru, Ciutescu Dumitru, Vochin Ioan si Tudor Dorel.

PROCES VERBAL din 31.05.2016

Incheiat azi 31.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.168/27.05.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,, Executie bazin linistire pentru statia de pompare ape uzate (SPAU) in str. Drumul fermei, oras Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Cimitir Uman cu cripte, dotari si anexe specific, imprejmuire utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.05.2016

Incheiat azi 18.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.139/13.05.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016- pe capitol, subcapitole, titluri, articole si alienate - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 06.05.2016

Incheiat azi 06.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.125/28.04.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 08.04.2016

Incheiat azi 08.04.2016, ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni la sediul din sos. Oltenitei, nr.31A convocata prin dispozitia primarului nr.89/01.04.2016 cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 pe capitol, subcapitole, titluri, articole si alienate - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 03.03.2016

Incheiat azi 03.03.2016, ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.53/26.02.2016, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ungureanu George din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ratcu Ion - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind atribuirea de strada - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 04.02.2016

Incheiat azi 04.02.2016 ora 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.24/28.01.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat in orasul Popesti-Leordeni, Piata Sfanta Maria nr.1-,,Primaria orasului Popesti-Leordeni", judet Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 12.01.2016

Incheiat azi 12.01.2016 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.3/06.01.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind acceptarea unei sponsorizari din partea SC A& M Quality Condo Ro SRL cu un numar de 2004 sticle suc de 0,5 litri - initiator Primar Petre Iacob.
3. Diverse.

Pagini