Actualizat: 20 October 2017 ::: 10:14:50 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 18.05.2016

Incheiat azi 18.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.139/13.05.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016- pe capitol, subcapitole, titluri, articole si alienate - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 06.05.2016

Incheiat azi 06.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.125/28.04.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 08.04.2016

Incheiat azi 08.04.2016, ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni la sediul din sos. Oltenitei, nr.31A convocata prin dispozitia primarului nr.89/01.04.2016 cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 pe capitol, subcapitole, titluri, articole si alienate - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 03.03.2016

Incheiat azi 03.03.2016, ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.53/26.02.2016, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ungureanu George din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ratcu Ion - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind atribuirea de strada - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 04.02.2016

Incheiat azi 04.02.2016 ora 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.24/28.01.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat in orasul Popesti-Leordeni, Piata Sfanta Maria nr.1-,,Primaria orasului Popesti-Leordeni", judet Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 12.01.2016

Incheiat azi 12.01.2016 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.3/06.01.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind acceptarea unei sponsorizari din partea SC A& M Quality Condo Ro SRL cu un numar de 2004 sticle suc de 0,5 litri - initiator Primar Petre Iacob.
3. Diverse.

PROCES VERBAL din 11.12.2015

Incheiat azi 11.12.2015, ora 12.00 cu ocazia Sedintei Ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti - Leordeni la sediul din Sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.348/04.12.2015 cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchieierii Actului Aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.87/01.02.2005 incheiat intre Consiliul Local al orasului Popesti - Leordeni si dna.Miu Iuliana - initiator primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti - Leordeni pe anul 2015 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - initiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 25.11.2015

Incheiat azi 25.11.2015 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.328/18.11.2015, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mirea Liviu din partea Partidului Social democrat -initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cervencu Antonel - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.10.2015

încheiat azi 28.10.2015, ora 15.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti - Leordeni la sediul din şos. Olteniţei, nr.3IA convocată prin dispoziţia.primarului nr.302/22.10.2015 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti - Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti - Leordeni pe anul 2015 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 04.09.2015

Încheiat azi 04.09.2015 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.255/26.08.2015, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2015 -pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - inițiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii mai 2015 pentru personalul didactic al Liceului Teoretic ,,Radu Popescu” care solicită cheltuieli de deplasare - inițiator Primar Petre Iacob.

Pagini