Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:55:22 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL Nr.07 din 23.04.2009

Incheiat azi 23.04.2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Popești-Leordeni, convocata din Initiativa a 7 consilieri. Sedinta se desfasoara la sediul Consiliului local din Piata Sf. Maria, nr.1, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind unele conditionalitati in evaluarea si derularea bugetului orasului Popești-Leordeni pe anul 2009.
2.Proiect de hotarare pentru constituirea comisiei de urmarire, control si supraveghere a indeplinirii obligatiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare.

PROCES VERBAL Nr.06 din 23.04.2009

Incheiat azi 23.04.2009, la Casa Comunitatii din cadrul Parohiei romano-catolice a orasului Popești-Leordeni, judetul Ilfov, din str. Merilor, nr.5, convocata prin Dispozitia Primarului nr.171/16.04.2009, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in scrutinul din data de 01.06.2008, ale domnilor Nistor Paul, Radu Iosif, Sutru Pavel si Ungureanu George.
2.Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al orasului Popești-Leordeni.
Se declara sedinta deschisa.
Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare – se supune aprobarii – aprobat in unanimitate de voturi.
Se da citire ordinii de zi.
Domnul Pasculea propune completarea cu pct. “diverse”.

PROCES VERBAL Nr.05 din 09.04.2009

Incheiat azi 09.04.2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Popești-Leordeni, la sediul acestuia din Piata Sf. Maria, nr.1, convocata prin initiativa nr.6332/06.04.2009 a unui numar de sase consilieri, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ SC GIANO TRE IMOBILIARE SRL, SC KRALEX COM SRL, Patriciu Iulia, Stoian Vasile – T27, P531-531/1, 531 – 532/1, 531/I/1, 531/II/1; T28 P534/1 – 535/1
2.Diverse.

PROCES VERBAL Nr.04 din 02.04.2009

Incheiat azi 02.04.2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Popești-Leordeni, sedinta convocata din initiativa unui grup de 7 consilieri. Sedinta se desfasoara la sediul Consiliului local din Piata Sf. Maria, nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov si are urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare pentru aprobare PUD pentru terenul situat in str. Miraslau, nr.4.
2.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T55/7; P37,38, Lot 1, 2, 3.
3.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T20/4; P5,6,7,8,9.
4.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T18/1, P16.
5.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat T26, P524 – 525/II/1/2, 525 /III/1/2/3.

PROCES VERBAL Nr.03 din 10.02.2009

Încheiat azi 10.02.2009, ora 12.00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Popești-Leordeni, convocat prin Dispoziţia Primarului nr.42 din 05.02.2009, la sediul din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, judeţul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind revocarea Hotararii nr.13/10.12.2008 de invalidare a mandatelor de consilieri ai orasului Popești-Leordeni.
2.Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in scrutinul din data de 01.06.2008, ale domnilor: Nistor Paul, Radu Iosif, Sutru Pavel si Ungureanu George.
3. Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.10/10.12.2008 de “repartizare birou viceprimar al orasului Popești-Leordeni”.

PROCES VERBAL Nr.02 din 04.02.2009

Incheiat azi 04.02.2009, la sediul Consiliului local din Piata Sf. Maria, nr.1, jud.Ilfov, cu ocazia sedintei ordinare, convocate prin Dispozitia Primarului nr.35/ 29.01.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL Nr.01 din 29.01.2009

Încheiat azi 29.01.2009, ora 14.00, la sediul Consiliului local din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, judţul Ilfov, cu ocazia şedinţei ordinare convocate prin Dispoziţia Primarului nr.27/23.01.2009, cu urnătoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind revocarea Hotararii nr.13/10.12.2008 de invalidare a mandatelor de consilieri ai orasului Popești-Leordeni.
2.Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in scrutinul din data de 01.06.2008, ale domnilor: Nistor Paul, Radu Iosif, Sutru Pavel si Ungureanu George.
3.Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.9/10.12.2008 de aprobare a comisiilor de specialitate.

Pagini