Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:29:16 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL Nr.04 din 02.04.2009

Incheiat azi 02.04.2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Popești-Leordeni, sedinta convocata din initiativa unui grup de 7 consilieri. Sedinta se desfasoara la sediul Consiliului local din Piata Sf. Maria, nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov si are urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare pentru aprobare PUD pentru terenul situat in str. Miraslau, nr.4.
2.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T55/7; P37,38, Lot 1, 2, 3.
3.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T20/4; P5,6,7,8,9.
4.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T18/1, P16.
5.Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat T26, P524 – 525/II/1/2, 525 /III/1/2/3.

PROCES VERBAL Nr.03 din 10.02.2009

Încheiat azi 10.02.2009, ora 12.00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Popești-Leordeni, convocat prin Dispoziţia Primarului nr.42 din 05.02.2009, la sediul din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, judeţul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind revocarea Hotararii nr.13/10.12.2008 de invalidare a mandatelor de consilieri ai orasului Popești-Leordeni.
2.Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in scrutinul din data de 01.06.2008, ale domnilor: Nistor Paul, Radu Iosif, Sutru Pavel si Ungureanu George.
3. Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.10/10.12.2008 de “repartizare birou viceprimar al orasului Popești-Leordeni”.

PROCES VERBAL Nr.02 din 04.02.2009

Incheiat azi 04.02.2009, la sediul Consiliului local din Piata Sf. Maria, nr.1, jud.Ilfov, cu ocazia sedintei ordinare, convocate prin Dispozitia Primarului nr.35/ 29.01.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL Nr.01 din 29.01.2009

Încheiat azi 29.01.2009, ora 14.00, la sediul Consiliului local din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, judţul Ilfov, cu ocazia şedinţei ordinare convocate prin Dispoziţia Primarului nr.27/23.01.2009, cu urnătoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind revocarea Hotararii nr.13/10.12.2008 de invalidare a mandatelor de consilieri ai orasului Popești-Leordeni.
2.Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in scrutinul din data de 01.06.2008, ale domnilor: Nistor Paul, Radu Iosif, Sutru Pavel si Ungureanu George.
3.Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.9/10.12.2008 de aprobare a comisiilor de specialitate.

Pagini