Actualizat: 29 June 2017 ::: 6:54:09 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL Nr.02 din 04.02.2009

Incheiat azi 04.02.2009, la sediul Consiliului local din Piata Sf. Maria, nr.1, jud.Ilfov, cu ocazia sedintei ordinare, convocate prin Dispozitia Primarului nr.35/ 29.01.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL Nr.01 din 29.01.2009

Încheiat azi 29.01.2009, ora 14.00, la sediul Consiliului local din Piaţa Sfânta Maria, nr.1, judţul Ilfov, cu ocazia şedinţei ordinare convocate prin Dispoziţia Primarului nr.27/23.01.2009, cu urnătoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind revocarea Hotararii nr.13/10.12.2008 de invalidare a mandatelor de consilieri ai orasului Popești-Leordeni.
2.Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in scrutinul din data de 01.06.2008, ale domnilor: Nistor Paul, Radu Iosif, Sutru Pavel si Ungureanu George.
3.Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.9/10.12.2008 de aprobare a comisiilor de specialitate.

Pagini