Actualizat: 20 September 2017 ::: 10:26:24 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 16.11.2016

Incheiat azi 16.11.2016 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr367/10.11.2016, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.77/29.11.2011- initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru buldoexcavator Terex tip PERKINS 4400 cmc, putere maxima 83kw, turatie de 2200 rot/min sursa de energie motorina tractiune integral doua axe, aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat -initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.10.2016

Incheiat azi 18.10.2016 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.326/12.10.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al orasului Popesti-Leordeni-initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru microbuzul scolar Opel Movano IF 05 PPL aflat in dotarea parcului auto al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat-initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 27.09.2016

Incheiat azi 27.09.2016 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.303/21.09.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni-initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan si construire locuinta individual P+2E, amenajare circulatii, parcari, imprejmuire, utilitati"-initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 31.08.2016

Incheiat azi 31.08.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.271/24.08.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,, Amenajare si Extindere Camin Cultural pentru Centru multifunctional"- initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.3 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 - pe capitol, subcapitole, titluri, articole si alienate- initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.07.2016

Incheiat azi 30.07.2016 ora 10.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr. 233/26.07.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii a doua terenuri din domeniul privat in domeniul public al orasului Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza a activitatii desfasurate de catre functionarii din cadrul Serviciului Registru Agricol si Cadastru in perioada 2012-2014- initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului "Zilele orasului Popesti-Leordeni", 3-4 septembrie - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 15.07.2016

Incheiat azi 15.07.2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.222/12.07.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al orasului Popesti-Leordeni a suprafetei de teren de 2.704 mp, identificata prin numaar cadastral 117822 si a suprafetei de teren de 19.614 mp, identificata prin numar cadastral 117823, in vederea realizarii unor investitii de interes public - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.05.2016

Incheiat azi 28.06.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.203/23.06.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de analiza si verificare pentru obiectivele de investitii de la punctele 5),6),7) si 8) din decizia nr.37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 22.06.2016

Incheiat azi 22.06.2016 cu ocazia sedintei de Constituire a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni in urma alegerilor locale din data de 05.06.2016.
Sedinta este convocata de Prefectul judetului Ilfov prin Ordinul prefectului Judet Ilfov nr.194/13.06.2016. Sedinta se desfasoara la ,,Casa Comunitatii" din strada Merilor nr.5, oras Popesti-Leordeni, judet Ilfov.
Au fost convocati urmatorii candidati carora li s-au atribuit mandatele: Iacob Petre, Nastase Iosif, Sutru Pavel, Mitran Constantin, Oncuta Elena, Ciotoianu Marian, Stan Florin Radu Virgil, Cazacu Adriana, Cazacu Silviu, Trancioveanu Rafael, Ursuleac Iulian Doru, Ratcu Ion, Dogaru Ion, Radu Iosif, Niculae Anton, Ion Alexandru, Ciutescu Dumitru, Vochin Ioan si Tudor Dorel.

PROCES VERBAL din 31.05.2016

Incheiat azi 31.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos.Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.168/27.05.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,, Executie bazin linistire pentru statia de pompare ape uzate (SPAU) in str. Drumul fermei, oras Popesti-Leordeni- initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Cimitir Uman cu cripte, dotari si anexe specific, imprejmuire utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.05.2016

Incheiat azi 18.05.2016 ora 13.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.139/13.05.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016- pe capitol, subcapitole, titluri, articole si alienate - initiator Primar Petre Iacob.

Pagini