Actualizat: 19 September 2017 ::: 10:09:25 PM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 29.08.2017

Încheiat azi 29.08.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.233/23.08.2017, având următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 27.07.2017

Incheiat azi 27.07.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.201/20.07.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de monitorizare si control al modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele de concesiune de catre persoanele fizice si juridice - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale P+1E+M, amenajare acces, circulatii interioare, imprejmuire, garaj, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 07.06.2017

Incheiat azi 07.06.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.152/30.05.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 18.05.2017

Incheiat azi 18.05.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.142/11.05.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan a terenului in vederea construirii de locuinte max. P+2E" - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul,, Introducere in intravilan in vederea amplasarii statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice Hmax= 30m, amenajare circulatii, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 19.04.2017

Incheiat azi 19.04.2017 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr. 31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.108/13.04.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind acordarea avizului necesar pentru Aprobarea Planului de Mobilitatea Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului-verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se da citire ordinii de zi. Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordini de zi cu:

PROCES VERBAL din 10.04.2017

Incheiat azi 10.04.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.85/28.03.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului anual privind starea economica, sociala al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si de dezvoltare ale bugetului local al orasului Popesti-Leordeni la finele trimestrelor I, II, III pe anul 2015 si a contului de incheiere a executiei bugetare si bilantului contabil la 31.12.2015 - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 16.03.2017

Incheiat azi 16.03.2017 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.67/10.03.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat initial al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2017- initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind participarea la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai orasului Popesti-Leordeni in mandatul 2016-2020 - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 21.02.2017

Incheiat azi 21.02.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.53/15.02.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Neamtu Titi Nicolae - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Serban Ionut - initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voicu Laurentiu Claudiu - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 31.01.2017

Incheiat azi 31.01.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.21/26.01.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Filip Iacob - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotelor de carburanti pentru autovehiculele Dacia Duster IF 11 PPL si Dacia Duster IF 12 PPL, aflate in dotarea parcului auto al Directiei Politiei Locale - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.12.2016

Incheiat azi 28.12.2016 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.399/21.12.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Catalin - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, judetul Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.

Pagini