Actualizat: 24 September 2017 ::: 9:40:45 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 78

din 18.10.2016

privind acceptarea renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. VISCOFIL S.A. pentru imobilul teren în suprfață de 654mp NC 103971, în favoarea orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (654.13 KB)

Hotărârea nr. 77

din 18.10.2016

privind stabilirea prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă livrată și canalizare din orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (705.67 KB)

Hotărârea nr. 76

din 18.10.2016

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax=S+P+4E+5E RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (663.46 KB)

Hotărârea nr. 75

din 18.10.2016

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.86/2011 pentru aprobarea reglementărilor privind restricționarea tonajului la maxim 7,5 tone, interzicerea parcării autovehiculelor a căror masă depășește 7,5 tone pe drumurile publice (carosabil, totuar), restricții privind limitarea de viteză pe străzile din orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (280.83 KB)

Hotărârea nr. 74

din 18.10.2016

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru microbuzul școlar OPEL MOVANO IF 05 PPL aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

PDF icon Descărcați documentul (536.88 KB)

Hotărârea nr. 73

din 18.10.2016

privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leorden și Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor.

PDF icon Descărcați documentul (1.48 MB)

Hotărârea nr. 72

din 27.09.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Rhmax=P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (89.16 KB)

Hotărârea nr. 71

din 27.09.2016

privind modificarea art.1 al HCL nr.57/28.06.2016.

PDF icon Descărcați documentul (2.19 MB)

Hotărârea nr. 70

din 27.09.2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propriu al clubului sportiv "SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI".

PDF icon Descărcați documentul (773.17 KB)

Hotărârea nr. 69

din 27.09.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (90.11 KB)

Pagini