Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:47:06 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 66

din 31.08.2016

privind atribuirea de denumire de stradă drumului de exploatare De 838 în strada Agricultorilor

PDF icon Descărcați documentul (522.5 KB)

Hotărârea nr. 65

din 31.08.2016

privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

PDF icon Descărcați documentul (1.23 MB)

Hotărârea nr. 64

din 31.08.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "AMENAJARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PENTRU CENTRU MULTIFUNCȚIONAL".

PDF icon Descărcați documentul (182.34 KB)

Hotărârea nr. 63

din 30.07.2016

privind cedarea dreptului de participare în Campionatul Național de Fotbal-Liga a III-a și a palmaresului dobândit de la înființare și până în prezent deținute de Asociația Club Sportiv Gloria Popești-Leordeni către Clubul Sportiv "Sport Club Popești-Leordeni", instituție publică în subordinea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni și compesarea sumei de 948.894,47lei (651.424,47lei datoriile Asociației Club Sportiv Popești-Leordeni și 297.470lei datoriile Asociației Club Sportiv Gloria Popești-Leordeni către Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni constatate de Camera de Conturi Ilfov) și 46.579,67lei penalități de întârziere cu drepturile federative ale unor jucători evaluate la 2.564.500lei.

PDF icon Descărcați documentul (156.21 KB)

Hotărârea nr. 62

din 30.07.2016

privind aprobarea programului "Zilele orașului Popești-Leordeni", 3-4 septembrie 2016 și a bugetului estimat.

PDF icon Descărcați documentul (71.59 KB)

Hotărârea nr. 61

din 30.07.2016

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

PDF icon Descărcați documentul (92.09 KB)

Hotărârea nr. 60

din 30.07.2016

privind aprobarea trecerii a două terenuri intravilane din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (96.61 KB)

Hotărârea nr. 59

din 15.07.2016

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni a suprafeței de teren 2.704 mp, identificat prin numărul cadastral 117822 și a suprafeței de teren de 19.614 mp, identificat prin numărul cadastral 11823, în vederea realizării unor investiții de interes public.

PDF icon Descărcați documentul (90.53 KB)

Hotărârea nr. 58

din 28.06.2016

privind aprobarea modificării art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.47/31.05.2016 privind înființarea Clubului Sportiv - Sport Club Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (78.72 KB)

Hotărârea nr. 57

din 28.06.2016

privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv "Sport Club Popești-Leordeni".

PDF icon Descărcați documentul (2.21 MB)

Pagini