Actualizat: 21 November 2017 ::: 1:47:58 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 6

din 31.01.2017

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Descărcați documentul (61.65 KB)

Hotărârea nr. 5

din 31.01.2017

privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 la contractul de asociere nr.646/15.01.2007.

Descărcați documentul (108.95 KB)

Hotărârea nr. 4

din 31.01.2017

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (54.72 KB)

Hotărârea nr. 3

din 31.01.2017

privind stabilirea și aprobarea cotei de carburanți pentru autoutilitară de 2,2 tone IF 18 PPL aflat în dotarea parcului auto al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

Descărcați documentul (56.9 KB)

Hotărârea nr. 2

din 31.01.2017

privind stabilirea și aprobarea cotelor de carburanți pentru autovehiculele Dacia Duster IF 11 PPL si Dacia Duster IF 12 PPL, aflate în dotarea parcului auto al Direcției Poliției Locale.

Descărcați documentul (57 KB)

Hotărârea nr. 1

din 31.01.2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Filip Iacob din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (48.63 KB)

Hotărârea nr. 90

din 28.12.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE Sparcări+P+4E+5R".

Descărcați documentul (241.45 KB)

Hotărârea nr. 90

din 28.12.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE Sparcări+P+4E+5R".

Descărcați documentul (241.45 KB)

Hotărârea nr. 89

din 28.12.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E, ANEXE, UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (88.57 KB)

Hotărârea nr. 88

din 28.12.2016

privind aprobarea rectificării nr.6 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.62 MB)

Pagini