Actualizat: 17 December 2017 ::: 2:10:59 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 38

din 10.11.2009

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 37

din 10.11.2009

privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de închiriere nr.27600/30.10.2007

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 36

din 10.11.2009

priviind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru obiectivul " zona mixtă-servicii, comerț, depozitare și utilități", situat în orașul Popești-Leordeni, T5-P147/3, lot 1 și 2

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 35

din 10.11.2009

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 34

din 10.11.2009

privind alegerea preșdintelui de ședință

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 33

din 29.10.2009

privind aprobarea înfrățirii cu orașul Belene din Bulgaria

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 32

din 29.10.2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru terenul situat pe Sos. Olteniței, T26-P

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 31

din 17.09.2009

Cu privire la organizarea adunării proprietarilor pentru revocarea reprezentanților proprietarilor din comisia de fond funciar și alegerea celor 4 reprezentanți conform art.2 alin.(1) lit.h) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile si funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin HG.890/2005.

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 30

din 10.09.2009

privind constituirea Comisiei de control al veniturilor și cheltuielilor din bugetul local al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 29

din 10.09.2009

privind montarea indicatoarelor rutiere și a limitatoarelor de vitază

Vizualizaţi HCL

Pagini