Actualizat: 21 November 2017 ::: 2:06:40 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 41

din 21.12. 2009

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010 în orașul Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 40

din 02.12.2009

cu privire la însărcinarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat să efectueze salubritatea stradală, să ridice și să transporte gunoiul de pe domeniul public și privat al orașului la depozitul de gunoi

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 39

din 10.11.2009

privind renunțarea la contractelor de telefonie mobilă existente pentru toate numerele de telefon care figurează pe contul Primăriei și al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 38

din 10.11.2009

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 37

din 10.11.2009

privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de închiriere nr.27600/30.10.2007

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 36

din 10.11.2009

priviind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru obiectivul " zona mixtă-servicii, comerț, depozitare și utilități", situat în orașul Popești-Leordeni, T5-P147/3, lot 1 și 2

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 35

din 10.11.2009

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 34

din 10.11.2009

privind alegerea preșdintelui de ședință

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 33

din 29.10.2009

privind aprobarea înfrățirii cu orașul Belene din Bulgaria

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 32

din 29.10.2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru terenul situat pe Sos. Olteniței, T26-P

Vizualizaţi HCL

Pagini