Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:50:11 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 20

din 23.04.2009

privind constituirea Comisiei de urmărire, control și supraveghere a îndeplinirii sarcinilor de către firma care asigură servicii publice de salubrizare a orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 19

din 23.04.2009

privind unele condiționalități in evaluarea și derularea bugetului orașului Popești-Leordeni pe anul 2009

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 18

din 23.04.2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.9 din data de 10.12.2008, referitoare la constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 17

din 09.04.2009

privind încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local și Școala nr.1 pentru asigurarea întreținerii și exploatării unui microbuz pentru transport copii

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

     Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat al Localității, înregistrat cu nr.6092/02.04.2009;
     În conformitate cu prevederile Legii nr.379/2005, art.8, alin.12 din M.E.C, privind achiziționarea mijloacelor auto pentru transportul elevilor;
     În temeiul dispoziţiilor art.115, alin.(1), lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind  administraţia publică locală:

H O T Ă R Ă Ș T E

     Articol unic: Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local și  Școala nr.1 pentru asigurarea întreținerii și exploatării unui microbuz pentru transport copii, conform documentației anexată la prezenta.

Hotărârea nr. 16

din 09.04.2009

privind stabilirea noilor cote de consum carburanți aferente parcului auto al Consiliului Local Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 15

din 09.04.2009

privind dezafectarea unui chioșc metalic amplasat ilegal în zona centrală a orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 14

din 09.04.2009

privind punerea în aplicare a Sentinței Comerciale nr.12384, pronunțată în ședința publica din data de 30.10.2007 de către Tribunalul București, Secția a VI a Comerciala

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 13

din 09.04.2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru terenul situat pe DN 4; T 14, P233/24

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 12

din 09.04.2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru terenul situat pe sos. Oltenitei, T27,P531 – 531/1, 531 – 532/1, 531/I/1, 531/II/1 T28, P534/1 – 535/1

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 11

din 02.04.2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în orașul Popești-Leordeni, str. Mirăslău, nr.4, jud.Ilfov

Vizualizaţi HCL

Pagini