Actualizat: 24 September 2017 ::: 5:58:50 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 32

din 29.10.2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru terenul situat pe Sos. Olteniței, T26-P

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 31

din 17.09.2009

Cu privire la organizarea adunării proprietarilor pentru revocarea reprezentanților proprietarilor din comisia de fond funciar și alegerea celor 4 reprezentanți conform art.2 alin.(1) lit.h) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile si funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin HG.890/2005.

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 30

din 10.09.2009

privind constituirea Comisiei de control al veniturilor și cheltuielilor din bugetul local al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 29

din 10.09.2009

privind montarea indicatoarelor rutiere și a limitatoarelor de vitază

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 28

din 10.09.2009

pentru modificarea HCL nr.22/23.04.2009, privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor de execuție din programul de investiții al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 27

din 10.09.2009

pentru revocarea HCL nr.21/23.04.2009

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 26

din 10.09.2009

pentru modificarea HCL nr.20/23.04.2009, privind constituirea Comisiei de urmărire, control și supraveghere a îndeplinirii sarcinilor de către firma care asigură serviciul public de salubrizare a orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 25

din 6.08.2009

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 24

din 3.07.2009

privind rezilierea de comun acord a contractului de asociere nr. 1836/30.o4.1996 încheiat între Consiliul Local Popești-Leordeni și Romgaz R.A. Mediaș – Distribuția Gazelor Naturale București

Vizualizaţi HCL

Hotărârea nr. 23

din 25.05.2009

privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții a orașului Popești-Leordeni pe anul 2009

Vizualizaţi HCL

Pagini