Actualizat: 28 May 2017 ::: 9:30:34 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 70

din 27.09.2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propriu al clubului sportiv "SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI".

Descărcați documentul (773.17 KB)

Hotărârea nr. 69

din 27.09.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (90.11 KB)

Hotărârea nr. 68

din 27.09.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (81.74 KB)

Hotărârea nr. 67

din 27.09.2016

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (70.02 KB)

Hotărârea nr. 66

din 31.08.2016

privind atribuirea de denumire de stradă drumului de exploatare De 838 în strada Agricultorilor

Descărcați documentul (522.5 KB)

Hotărârea nr. 65

din 31.08.2016

privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.23 MB)

Hotărârea nr. 64

din 31.08.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "AMENAJARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PENTRU CENTRU MULTIFUNCȚIONAL".

Descărcați documentul (182.34 KB)

Hotărârea nr. 63

din 30.07.2016

privind cedarea dreptului de participare în Campionatul Național de Fotbal-Liga a III-a și a palmaresului dobândit de la înființare și până în prezent deținute de Asociația Club Sportiv Gloria Popești-Leordeni către Clubul Sportiv "Sport Club Popești-Leordeni", instituție publică în subordinea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni și compesarea sumei de 948.894,47lei (651.424,47lei datoriile Asociației Club Sportiv Popești-Leordeni și 297.470lei datoriile Asociației Club Sportiv Gloria Popești-Leordeni către Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni constatate de Camera de Conturi Ilfov) și 46.579,67lei penalități de întârziere cu drepturile federative ale unor jucători evaluate la 2.564.500lei.

Descărcați documentul (156.21 KB)

Hotărârea nr. 62

din 30.07.2016

privind aprobarea programului "Zilele orașului Popești-Leordeni", 3-4 septembrie 2016 și a bugetului estimat.

Descărcați documentul (71.59 KB)

Hotărârea nr. 61

din 30.07.2016

privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2012-2014.

Descărcați documentul (92.09 KB)

Pagini