Actualizat: 21 November 2017 ::: 1:49:08 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 26

din 10.04.2017

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2015 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2015.

Descărcați documentul (8.15 MB)

Hotărârea nr. 25

din 10.04.2017

privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașul Popești-Leordeni, pentru anul 2016.

Descărcați documentul (1.23 MB)

Hotărârea nr. 24

din 16.03.2017

privind asocierea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni cu Consiliu Județean Ilfov în vederea realizării obiectivului de investiții "Execuție-extindere și modernizare Grădinița Transcom" situată în orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 27, Județul Ilfov.

Descărcați documentul (45.16 KB)

Hotărârea nr. 23

din 16.03.2017

privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Descărcați documentul (7.69 MB)

Hotărârea nr. 22

din 16.03.2017

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Descărcați documentul (532.19 KB)

Hotărârea nr. 21

din 16.03.2017

privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni în mandatul 2016-2020 și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului.

Descărcați documentul (80.16 KB)

Hotărârea nr. 20

din 16.03.2017

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

Descărcați documentul (978.36 KB)

Hotărârea nr. 19

din 16.03.2017

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (35.39 KB)

Hotărârea nr. 18

din 21.02.2017

pentru aprobarea modificării art.1 din HCL 89/28.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E, ANEXE, UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (90.97 KB)

Hotărârea nr. 17

din 21.02.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE P+2E, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE".

Descărcați documentul (92.09 KB)

Pagini