Actualizat: 21 November 2017 ::: 1:47:41 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 36

din 10.04.2017

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

Descărcați documentul (2.47 MB)

Hotărârea nr. 35

din 10.04.2017

privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice.

Descărcați documentul (45.29 KB)

Hotărârea nr. 34

din 10.04.2017

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MAX P+2E".

Descărcați documentul (46.01 KB)

Hotărârea nr. 33

din 10.04.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E+EM+M, AMENAJARE ACCES, ANEXE UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (48.33 KB)

Hotărârea nr. 32

din 10.04.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI HALE DEPOZITARE P+1E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (49.8 KB)

Hotărârea nr. 31

din 10.04.2017

pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul "AMENAJARE ACCES DIN ȘOSEAUA DE CENTURĂ".

Descărcați documentul (46.17 KB)

Hotărârea nr. 30

din 10.04.2017

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax=S+P+4E+5E RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (47.64 KB)

Hotărârea nr. 29

din 10.04.2017

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (4.53 MB)

Hotărârea nr. 28

din 10.04.2017

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.92 MB)

Hotărârea nr. 27

din 10.04.2017

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2016 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2016.

Descărcați documentul (7.4 MB)

Pagini