Actualizat: 28 May 2017 ::: 9:36:09 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 90

din 28.12.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE Sparcări+P+4E+5R".

Descărcați documentul (241.45 KB)

Hotărârea nr. 89

din 28.12.2016

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E, ANEXE, UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (88.57 KB)

Hotărârea nr. 88

din 28.12.2016

privind aprobarea rectificării nr.6 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.62 MB)

Hotărârea nr. 87

din 28.12.2016

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, în orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (2.95 MB)

Hotărârea nr. 86

din 28.12.2016

privind aprobarea Planului de deszăpezire 2016-2017 pentru perioada 15.11.2016-15.03.2017.

Descărcați documentul (1.83 MB)

Hotărârea nr. 85

din 28.12.2016

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Descărcați documentul (191.94 KB)

Hotărârea nr. 84

din 28.12.2016

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Cătălin.

Descărcați documentul (136.67 KB)

Hotărârea nr. 83

din 28.12.2016

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (87.28 KB)

Hotărârea nr. 82

din 16.11.2016

privind aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.72/27.09.2016.

Descărcați documentul (192.07 KB)

Hotărârea nr. 81

din 16.11.2016

privind aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2016 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (2.37 MB)

Pagini