Actualizat: 21 November 2017 ::: 1:47:27 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 46

din 18.05.2017

privind aprobarea revocării H.C.L. nr.1/31.01.2012, H.C.L. nr.12/27.02.2012, H.C.L. nr.13/27.02.2012 și H.C.L. nr.26/28.03.2016.

Descărcați documentul (39.16 KB)

Hotărârea nr. 45

din 18.05.2017

privind constituirea comisiei de analiză și verificare pentru obiectivele de investiții de la punctele 5),6),7) și 8) din decizia nr. 37/2015 a Camerei de Conturi Ilfov.

Descărcați documentul (46.36 KB)

Hotărârea nr. 44

din 18.05.2017

privind acceptarea unui contract de sponsorizare din partea firmei S.C. STEEL BUSINESS PROFILES S.R.L. cu materiale de construcții.

Descărcați documentul (70.96 KB)

Hotărârea nr. 43

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (46.21 KB)

Hotărârea nr. 42

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU HALE PRODUCȚIE-DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII ADMINISTRATIVE AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (53.02 KB)

Hotărârea nr. 41

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Ds+P+4E+5R, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (47.16 KB)

Hotărârea nr. 40

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE Hmax=30m, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (53.01 KB)

Hotărârea nr. 39

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MAX P+2E".

Descărcați documentul (46.64 KB)

Hotărârea nr. 38

din 19.04.2017

privind constituirea comisiei de analiză, verificare și stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin încheierea și executarea Contractului de Administrare nr.6606/04.06.2001 și a Actului Adițional nr.1/31.05.2002.

Descărcați documentul (49.14 KB)

Hotărârea nr. 37

din 19.04.2017

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

Descărcați documentul (32.8 MB)

Pagini