Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:49:32 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 24

din 16.03.2017

privind asocierea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni cu Consiliu Județean Ilfov în vederea realizării obiectivului de investiții "Execuție-extindere și modernizare Grădinița Transcom" situată în orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 27, Județul Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (45.16 KB)

Hotărârea nr. 23

din 16.03.2017

privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (7.69 MB)

Hotărârea nr. 22

din 16.03.2017

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

PDF icon Descărcați documentul (532.19 KB)

Hotărârea nr. 21

din 16.03.2017

privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni în mandatul 2016-2020 și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului.

PDF icon Descărcați documentul (80.16 KB)

Hotărârea nr. 20

din 16.03.2017

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

PDF icon Descărcați documentul (978.36 KB)

Hotărârea nr. 20

din 16.03.2017

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

PDF icon Descărcați documentul (978.36 KB)

Hotărârea nr. 19

din 16.03.2017

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (35.39 KB)

Hotărârea nr. 18

din 21.02.2017

pentru aprobarea modificării art.1 din HCL 89/28.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E, ANEXE, UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (90.97 KB)

Hotărârea nr. 17

din 21.02.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE P+2E, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE".

PDF icon Descărcați documentul (92.09 KB)

Hotărârea nr. 16

din 21.02.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI SPAȚII VERZI, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (94.82 KB)

Pagini