Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:49:45 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 34

din 10.04.2017

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MAX P+2E".

PDF icon Descărcați documentul (46.01 KB)

Hotărârea nr. 33

din 10.04.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E+EM+M, AMENAJARE ACCES, ANEXE UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (48.33 KB)

Hotărârea nr. 32

din 10.04.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLULUI HALE DEPOZITARE P+1E, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (49.8 KB)

Hotărârea nr. 31

din 10.04.2017

pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul "AMENAJARE ACCES DIN ȘOSEAUA DE CENTURĂ".

PDF icon Descărcați documentul (46.17 KB)

Hotărârea nr. 30

din 10.04.2017

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax=S+P+4E+5E RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (47.64 KB)

Hotărârea nr. 29

din 10.04.2017

privind aprobarea CAIETULUI DE SARCINI privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (4.53 MB)

Hotărârea nr. 28

din 10.04.2017

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orașul Popești-Leordeni.

PDF icon Descărcați documentul (1.92 MB)

Hotărârea nr. 27

din 10.04.2017

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2016 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2016.

PDF icon Descărcați documentul (7.4 MB)

Hotărârea nr. 26

din 10.04.2017

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2015 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2015.

PDF icon Descărcați documentul (8.15 MB)

Hotărârea nr. 25

din 10.04.2017

privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașul Popești-Leordeni, pentru anul 2016.

PDF icon Descărcați documentul (1.23 MB)

Pagini