Actualizat: 21 November 2017 ::: 2:01:47 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 56

din 27.07.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII INTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, GARAJ, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (93.35 KB)

Hotărârea nr. 55

din 27.07.2017

privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice.

Descărcați documentul (94.59 KB)

Hotărârea nr. 54

din 07.06.2017

privind aprobarea rectificării erorilor materiale de redactare din cuprinsul prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (60.24 KB)

Hotărârea nr. 53

din 07.06.2017

privind revocarea H.C.L. nr. 43/18.05.2016 privind aprobarea Detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru punerea în aplicare a reglementărilor existente.

Descărcați documentul (39.47 KB)

Hotărârea nr. 52

din 07.06.2017

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2017.

Descărcați documentul (806.52 KB)

Hotărârea nr. 51

din 07.06.2017

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (609.43 KB)

Hotărârea nr. 50

din 07.06.2017

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (37.15 KB)

Hotărârea nr. 49

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERNULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII-ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (53.01 KB)

Hotărârea nr. 48

din 18.05.2017

privind constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV.

Descărcați documentul (1.57 MB)

Hotărârea nr. 47

din 18.05.2017

privind delegarea serviciului public de transport pe raza orașului Popești-Leordeni către Regia Autonomă de Transport București.

Descărcați documentul (1.02 MB)

Pagini