Actualizat: 28 May 2017 ::: 7:53:13 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 28

din 10.04.2017

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orașul Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.92 MB)

Hotărârea nr. 27

din 10.04.2017

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2016 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2016.

Descărcați documentul (7.4 MB)

Hotărârea nr. 26

din 10.04.2017

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni la finele trimestrelor I,II,III pe anul 2015 și a contului de încheiere a execuției bugetare și bilanțului contabil la 31.12.2015.

Descărcați documentul (8.15 MB)

Hotărârea nr. 25

din 10.04.2017

privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașul Popești-Leordeni, pentru anul 2016.

Descărcați documentul (1.23 MB)

Hotărârea nr. 24

din 16.03.2017

privind asocierea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni cu Consiliu Județean Ilfov în vederea realizării obiectivului de investiții "Execuție-extindere și modernizare Grădinița Transcom" situată în orașul Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 27, Județul Ilfov.

Descărcați documentul (45.16 KB)

Hotărârea nr. 23

din 16.03.2017

privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Descărcați documentul (7.69 MB)

Hotărârea nr. 22

din 16.03.2017

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Descărcați documentul (532.19 KB)

Hotărârea nr. 21

din 16.03.2017

privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni în mandatul 2016-2020 și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului.

Descărcați documentul (80.16 KB)

Hotărârea nr. 20

din 16.03.2017

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

Descărcați documentul (978.36 KB)

Hotărârea nr. 20

din 16.03.2017

privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017.

Descărcați documentul (978.36 KB)

Pagini