Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:46:15 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 66

din 29.08.2017

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2017

Descărcați documentul (1.32 MB)

Hotărârea nr. 65

din 29.08.2017

privind aprobarea taxelor pentru serviciile conexe de utilitate publică prestate de către operatorul VITAL BLUE AQUA S.A pe sistemele de alimentare cu apă şi canalizare

Descărcați documentul (1.9 MB)

Hotărârea nr. 64

din 29.08.2017

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duminic Maria

Descărcați documentul (43.76 KB)

Hotărârea nr. 63

din 29.08.2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tudor Dorel din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni

Descărcați documentul (40.05 KB)

Hotărârea nr. 62

din 27.07.2017

privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară "TERMOENERGETICA BUCUREȘTI-ILFOV'.

Descărcați documentul (1.41 MB)

Hotărârea nr. 61

din 27.07.2017

privind stabilirea cotei de carburant pentru autoturismele Dacia Duster IF-20-PPL și IF-21-PPL.

Descărcați documentul (74.91 KB)

Hotărârea nr. 60

din 27.07.2017

privind aprobarea încheierii ACTULUI ADIȚIONAL nr.1 la Contractul de transport public pentru liniile preorășenești.

Descărcați documentul (733.6 KB)

Hotărârea nr. 59

din 27.07.2017

privind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al orașului Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (1.24 MB)

Hotărârea nr. 58

din 27.07.2017

privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (1.52 MB)

Hotărârea nr. 57

din 27.07.2017

pentru aprobarea completarea art.1 din HCL 41/18.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+4E+5R, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

Descărcați documentul (94.25 KB)

Pagini