Actualizat: 26 July 2017 ::: 11:32:49 AM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 44

din 18.05.2017

privind acceptarea unui contract de sponsorizare din partea firmei S.C. STEEL BUSINESS PROFILES S.R.L. cu materiale de construcții.

PDF icon Descărcați documentul (70.96 KB)

Hotărârea nr. 43

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (46.21 KB)

Hotărârea nr. 42

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "ANSAMBLU HALE PRODUCȚIE-DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII, SPAȚII ADMINISTRATIVE AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (53.02 KB)

Hotărârea nr. 41

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Ds+P+4E+5R, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (47.16 KB)

Hotărârea nr. 40

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE Hmax=30m, AMENAJARE CIRCULAȚII, ANEXE ȘI UTILITĂȚI".

PDF icon Descărcați documentul (53.01 KB)

Hotărârea nr. 39

din 18.05.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MAX P+2E".

PDF icon Descărcați documentul (46.64 KB)

Hotărârea nr. 38

din 19.04.2017

privind constituirea comisiei de analiză, verificare și stabilire a persoanelor responsabile de prejudiciul creat prin încheierea și executarea Contractului de Administrare nr.6606/04.06.2001 și a Actului Adițional nr.1/31.05.2002.

PDF icon Descărcați documentul (49.14 KB)

Hotărârea nr. 37

din 19.04.2017

privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

PDF icon Descărcați documentul (32.8 MB)

Hotărârea nr. 36

din 10.04.2017

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ghidului solicitantului.

PDF icon Descărcați documentul (2.47 MB)

Hotărârea nr. 35

din 10.04.2017

privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice.

PDF icon Descărcați documentul (45.29 KB)

Pagini