Actualizat: 20 November 2017 ::: 1:33:58 PM

Formular de căutare

Hotărâri de consiliu

Hotărârea nr. 76

din 02.11.2017

pentru aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.57/28.06.2016 privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv - Sport Club Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (149.98 KB)

Hotărârea nr. 75

din 02.11.2017

privind aprobarea Planului de deszăpezire 2017-2018 pentru perioada 15.11.2017 - 15.03.2018.

Descărcați documentul (1.41 MB)

Hotărârea nr. 74

din 02.11.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL AVÂND DESTINAȚIA BIROU UNIC, RACORDURI/BRANȘAMENTE LA REȚELELE DE UTILITĂȚI”.

Descărcați documentul (321.92 KB)

Hotărârea nr. 73

din 20.10.2017

privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Duraziv, cu echipamente sportive JOMA și inscripționarea acestora pentru Sport Club Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (205.88 KB)

Hotărârea nr. 72

din 20.10.2017

privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL, cu 20 echipamente sportive inscripționarea pentru Sport Club Popești-Leordeni.

Descărcați documentul (201.05 KB)

Hotărârea nr. 71

din 20.10.2017

privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Descărcați documentul (2.72 MB)

Hotărârea nr. 70

din 26.09.2017

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Rhmax S+P+4E+5 RETRAS ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI CIRCULAȚII, PARCĂRI SUBTERANE, ANEXE, UTILITĂȚI”

Descărcați documentul (42.71 KB)

Hotărârea nr. 69

din 26.09.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere sistem rutier Intr. Viilor și Popești-Vest ( între dr.Fermei și str. Biruinței)

Descărcați documentul (356.4 KB)

Hotărârea nr. 68

din 26.09.2017

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașul Popești- Leordeni, județ Ilfov

Descărcați documentul (60.88 KB)

Hotărârea nr. 67

din 26.09.2017

privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Descărcați documentul (42.19 KB)

Pagini