Actualizat: 20 November 2017 ::: 5:11:18 PM

Formular de căutare

Formulare Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat

Înregistrarea vehiculelor lente, autopropulsate,

care nu se înmatriculează în evidențele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din România, mopede < 50 cmc, respectiv viteza maximă de deplasare < 45km/h și căruțele.

  • Fișa de înregistrare - se completează de către solicitant, cu scris de mașina/calculator, datele despre deținător (A) și datele despre vehicul (B); [Model fișa de înregistrare]
  • Actul de identitate al solicitantului (în original și copie) - pentru persoane fizice, certificatul de înmatriculare al solicitantului (în original și copie )- pentru persoane juridice;
  • Actul de proprietate asupra vehiculului (în original și copie) – carte de identitate vehicul și contract de vânzare - cumpărare sau factura;
  • Dovada efectuării inspecției / verificării tehnice (original și copie) - dacă este nou certificatul de conformitate;
  • Dovada plații înregistrării vehiculului (în original și copie): - 60 lei (moped), - 145 lei (autopropulsate).

Vehiculele aparținând primăriei popeşti-leordeni, precum și instituțiilor publice și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Popeşti-Leordeni, sunt scutite de plata taxei de înregistrare.