Actualizat: 20 November 2017 ::: 5:12:25 PM

Formular de căutare

Conturile IBAN deschise la Trezoreria Ilfov

Primăria orașului Popești-Leordeni C.F. 4505596

Tipul creanței bugetare Conturi Trezoreria Ilfov
Impozit pe clădiri de la persoane fizice RO90TREZ4212107020101XXX
Impozit pe clădiri de la persoane juridice RO40TREZ4212107020102XXX
Impozit pe teren de la persoane fizice RO37TREZ4212107020201XXX
Impozit pe teren de la persoane juridice RO84TREZ4212107020202XXX
Taxe de timbru judiciare, notariale și alte taxe de timbru RO30TREZ42121070203XXXXX
Impozit pe teren extravilan de la persoane fizice și juridice RO34TREZ4212107020203XXX
Taxa asupra mijloacelor de transport (<12tone) persoane fizice RO12TREZ4212116020201XXX
Taxa asupra mijloacelor de transport (<12tone) persoane juridice RO59TREZ4212116020202XXX 
Taxa asupra mijloacelor de transport (>12tone) persoane fizice și juridice RO74TREZ4215033XXX000374
Taxe și tarife pt. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare RO52TREZ42121160203XXXXX
Venituri din concesiuni și închirieri RO70TREZ42121A300530XXXX
Venituri din amenzi, alte sancțiuni legale RO96TREZ42121A350102XXXX