Actualizat: 20 September 2017 ::: 5:14:40 AM

Formular de căutare

COMUNICATE

Comunicat din 13.07.2017

Anunț pentru dezbatere publică.

S.C. VETRERIA ROMENA SRL cu sediul social în Popești-Leordeni, sos. Olteniței nr. 203, județul Ilfov, titular al activității de producere a sticlei, prevăzută în anexa nr.1 la Legea nr.278/2013, în categoria "Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu capacitate de topire de peste 190 t/zi" anunță organizarea dezbaterii publice a solicitării autorizației de mediu pentru obiectivul din Popești-Leordeni, sos.Olteniței, nr.203, județul Ilfov.

Comunicat din 15.06.2017

Anunț în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile.

Vă anunțăm că a fost publicat în Monitorul Oficial 108/13.06.2017 "Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2017" [ FACSIMIL ]

25.03.2017

Comunicat din 19.05.2017

Anunț public privind consultarea propunerilor preliminare elaborare P.U.Z.

Consultare asupra propunerilor preliminare elaborare P.U.Z - "Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii clădiri pentru agrement, alimentație publică, terenuri de sport și anexe aferente, hală auxiliară (depozitare), amenajare teren și spații verzi, modernizare drumuri existente, platforme, parcări, utilități", strada Intrarea Leordeni nr.1 (T4 - Ps90/1 și T4 - Ps100) Nr. Cad. 117360.

Comunicat din 20.04.2017

Informare SC Vital Blueaqua SA privind modificare tarif.

Vă aducem la cunoștință Adresa SC Vital Blueaqua SA. prin care informează că începând cu 01.04.2017 SC APA NOVA BUCUREȘTI SA a modificat tariful la metrul cub de canalizare de la 0,92 lei/mc la 1,74 lei /mc potrivit avizului ANRC nr.426490.
Prin urmare tariful la mc de canalizare pentru Orasul Popesti Leordeni negociat este:

Pagini