Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:52:19 AM

Formular de căutare

Comunicat din 19.05.2017

Anunț public privind consultarea propunerilor preliminare elaborare P.U.Z.

Consultare asupra propunerilor preliminare elaborare P.U.Z - "Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii clădiri pentru agrement, alimentație publică, terenuri de sport și anexe aferente, hală auxiliară (depozitare), amenajare teren și spații verzi, modernizare drumuri existente, platforme, parcări, utilități", strada Intrarea Leordeni nr.1 (T4 - Ps90/1 și T4 - Ps100) Nr. Cad. 117360.

Inițiator: S.C. Silflor&Move Impex SRL, prin Ungureanu Vasile.
Elaborator: S.C. Attico Barter Club SRL (J40/9280/1994).

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul primăriei orașului Popești-Leordeni în perioada 12.05.2017-07.06.2017 între orele 14.00-16.00, în zilele lucrătoare.

Publicul este invitat să participe la discuții și propuneri pentru întocmire P.U.Z. "Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii clădiri pentru agrement, alimentație publică, terenuri de sport și anexe aferente, hală auxiliară (depozitare), amenajare teren și spații verzi, modernizare drumuri existente, platforme, parcări, utilități" în perioada 08.06.2017-22.06.2017, în orele de program cu publicul.