Actualizat: 20 November 2017 ::: 4:09:54 PM

Formular de căutare

Anunțuri licitații și achiziții

În baza O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare serviciul de achiziţii publice şi investiţii organizează procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Persoanele cu funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedurile de achiziţie public, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor ce face obiectul procedurilor de achiziţie publică, sunt: Persoane cu funcţie de decizie – Conflict de interese

Invitație de participare nr. 9149 din 08.03.2016

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Reparații și întreținere iluminat public în orașul Popești-Leordeni"

Invitație de participare nr. 36139 din 08.12.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Studiu rețele ape și canalizare sistem divizor privind avizare PUG"

Invitație de participare nr. 35749 din 04.12.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Introducere de date noi în aplicația software Registratura"

Invitație de participare nr. 35718 din 03.12.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE ORAS POPESTI-LEORDENI"

Invitație de participare nr. 35134 din 26.11.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "EXPERTIZĂ TEHNICĂ și DALI pentru amenajare și extindere Cămin Cultural pentru CENTRU MULTIFUNCȚIONAL (faza DALI)"

Invitație de participare nr. 33362 din 12.11.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Întocmire Expertiză tehnică clădire Grădinița Transcom" și "Studiul de fezabilitate corp Grădinița Transcom"

Invitație de participare nr. 30326 din 15.10.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează lucrări: "Monitorizare video obiective de interes public"

Invitație de participare nr. 29264 din 06.10.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Modul Autorizații Construire"

Invitație de participare nr. 29019 din 05.10.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Furnizare licență software și introducere de date în aplicația destinată gestionării documentațiilor urbanistice aferente D.T.A.C."

Invitație de participare nr. 29018 din 05.10.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Introducere de date noi în aplicația software SIMP - Taxe și Impozite"

Invitație de participare nr. 29017 din 05.10.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Introducere de date noi în aplicația software Achiziții Publice"

Invitație de participare nr. 29009 din 05.10.2015

Primăria orașului Popești-Leordeni achiziționează lucrări: "REPARAȚII CURENTE CORP A - LICEUL RADU POPESCU" în orașul Popești-Leordeni.

Invitație de participare nr. 25256 din 27.08.2015

Primăria orașulu Popești-Leordeni achiziționează servicii: "Studiu de soluție privind alimentarea cu apă și deversare ape reziduale menajere și ape meteoritice în oraș Popești-Leordeni".

Invitație de participare nr. 24531 din 20.08.2015

Primăria orașulu Popești-Leordeni achiziționează lucrări: "Bazin de retenție ape pluviale, stație pompare ape pluviale pe strada Solstițiului și preluare ape pluviale de pe strada Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni".

Invitație de participare nr. 24530 din 20.08.2015

Primăria orașulu Popești-Leordeni achiziționează lucrări: "Bazin de retenție ape pluviale, stație pompare ape pluviale pe strada Drumul Fermei și preluare ape pluviale de pe străzile Drumul Fermei și Popești-Vest".

Invitație de participare nr. 19795 din 08.07.2015

Primăria orașulu Popești-Leordeni solicită oferte de preţ pentru încheierea unui contract de lucrări: "REPARAȚII ACOPERIȘ CORP A - LICEU RADU POPESCU".

Invitație de participare nr. 17824 din 22.06.2015

Achiziție sistem informatic "Harta inteligentă oraș Popești-Leordeni (soluție GIS mobilă și desktop)".

Invitație de participare nr. 38825 din 28.11.2014

Achiziție servicii de proiectare pentru:"Studiul de fezabilitate pentru amenajare/modernizare/realizare trama stradală, oraș Popești-Leordeni".

Invitație de participare nr. 36311 din 05.11.2014

Achiziție de servicii:"Expertiză tehnică rețea edilitară strada Leordeni".

Invitație de participare nr. 35859 din 03.11.2014

Achiziție servicii de consultanță în vederea identificării și definirii opțiunilor de finanțare a "Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Popești-Leordeni".

Invitație de participare

Achiziție servicii de încasare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetului local al orașului Popești-Leordeni, utilizând cardul bancar, prin intermediul SNEP și prin intermediul sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale al orașului Popești-Leordeni (prin Internet și prin terminale de plată tip POS) precum și la centrele de încasare a impozitelor și taxelor locale, corespunzătoare unui număr minim 4 de terminale tip POS.