Actualizat: 20 November 2017 ::: 5:17:08 PM

Formular de căutare

Acte necesare pentru eliberarea acordului de funcţionare

  • Cerere tip pentru eliberarea acordului de funcţionare ( Model cerere );
  • CUI - cod unic de înregistrare(certificat de înregistrare);
  • Statutul ; actul constitutiv al firmei;
  • Act deţinere spaţiu - pentru sediul social şi pentru punctul de lucru Popești-Leordeni( dacă există);
  • Certificat constator pentru punctul de lucru din Popești-Leordeni;
  • Copii ale contractelor: salubritate, apă, canal, vidanjare, etc.;
  • Copie B.I./ C.I. al administratorului firmei (reprezentantului legal);
  • Documente specifice in activităţi speciale, acolo unde este cazul.

La reînnoirea dosarului se vor depune documentele din care reies eventualele modificări survenite în timpul acordului anterior: (schimbarea obiectului de activitate, schimbarea acţionarilor, asociaţilor, schimbarea punctului de lucru, a datelor de identificare ale reprezentantului legal, expirarea diverselor contracte: închiriere, prestări servicii).